Kylar och frysar för hushållsbruk
Lot 13


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym på upp till 1 500 liter. I produktgruppen ingår också apparater som säljs för att inte användas i hushållen eller för att kyla andra produkter än matvaror samt elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk som kan vara batteridrivna.
  • Till produktgruppen hör inte kylar och frysar som i första hand drivs av andra energikällor än elektricitet, batteridrivna kylar och frysar som kan anslutas till elnätet med en ac/dc-omvandlare som inköps separat, specialtillverkade kylar och frysar som tillverkas i enstaka exemplar och som inte motsvarar några andra kyl- eller frysmodeller, kylar och frysar för användning i tjänstesektorn där avlägsnandet av de frysta matvarorna känns av elektroniskt och den informationen kan förmedlas automatiskt genom en nätverksanslutning till ett fjärrstyrt redovisningssystem eller kylar och frysar där huvudfunktionen inte är att förvara matvaror genom kylning, såsom fristående ismaskiner eller automater för kylda drycker.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och dessutom omfattas kylar och frysar med en förvaringsvolym på 10–1 500 liter av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()