Pyykinpesukoneet kotitalouskäyttöön


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät kotitalouksien pyykinpesukoneet ja kuivaavat pyykinpesukoneet, mukaan lukien
  • verkkosähköä käyttävät koneet, joiden voimanlähteenä voidaan käyttää myös akkuja
  • kalustepeitteiset kotitalouksien pyykinpesukoneet ja kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet
 • Tuoteryhmään eivät kuulu
  • konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvat pyykinpesukoneet ja kuivaavat pyykinpesukoneet
  • akkukäyttöiset kotitalouksien pyykinpesukoneet ja kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka voidaan liittää verkkovirtaan erikseen hankittavalla tasasuuntaajalla
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • Tuoteryhmää koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

OHJELMIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Voimassa 1.3.2021 alkaen

kotitalouksien pyykinpesukoneissa ja kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa on oltava

 • pesuohjelma nimeltä ’eco 40–60 -ohjelma’, jolla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa
 • pesuohjelma nimeltä ’20 °C:n ohjelma’, jolla voidaan puhdistaa kevyesti likaantunut puuvillapyykki 20 °C:n nimellislämpötilassa

näiden ohjelmien on käytävä selvästi ilmi ohjelmavalitsimesta, näytöstä ja verkkoyhteyden kautta riippuen kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen tarjoamista toiminnoista

eco 40–60 -ohjelmasta on käytettävä nimeä ’eco 40–60’. Nimeä ’eco 40–60’ saa käyttää ainoastaan kyseisestä ohjelmasta.

eco 40–60 -ohjelman on oltava automaattisen ohjelmavalinnan tai muun jatkuvasti ohjelmavalinnasta huolehtivan toiminnon oletusohjelma tai, jos automaattista ohjelmavalintaa ei ole, se on voitava valita suoraan ilman muita valintoja, kuten tiettyä lämpötilaa tai täyttöä

 

PESU-KUIVAUSOHJELMA

Voimassa 1.3.2021 alkaen

kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa on oltava puuvillapyykkiä varten täydellinen ohjelma nimeltä ’pesu-kuivausohjelma’,

 • joka on jatkuva ohjelma, jos kotitalouksien kuivaavalla pyykinpesukoneella voi suorittaa jatkuvia ohjelmia,
 • jolloin pesuohjelma on 1 kohdassa määritelty ’eco 40–60 -ohjelma’ ja
 • jolloin kuivausohjelma kuivaa kaappikuivaksi

 

ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimassa 1.3.2021 alkaen

kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelman energiatehokkuusindeksin (EEIW) on oltava pienempi kuin 105

kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesu-kuivausohjelman energiatehokkuusindeksin (EEIWD) on oltava pienempi kuin 105.

Voimassa 1.3.2024 alkaen

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti pesua varten on yli 3 kg, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelman EEIW:n on oltava pienempi kuin 91
 • kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesu-kuivausohjelman EEIWD:n on oltava pienempi kuin 88.

EEIW ja EEIWD lasketaan liitteessä III esitetyllä tavalla.

 

TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Voimassa 1.3.2021 alkaen

kotitalouksien pyykinpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelmassa, jonka nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, eco 40–60 -ohjelman pesutehokkuusindeksin (Iw) on oltava suurempi kuin 1,03 kullekin seuraavista täytöistä: nimelliskapasiteetti pesua varten, puolet nimelliskapasiteetista pesua varten ja neljännes nimelliskapasiteetista pesua varten

kotitalouksien pyykinpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on enintään 3 kg, ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelmassa, jonka nimelliskapasiteetti on enintään 3 kg, eco 40–60 -ohjelman pesutehokkuusindeksin (Iw) on oltava suurempi kuin 1,00 nimelliskapasiteetilla pesua varten;

kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, pesu-kuivausohjelman pesutehokkuusindeksin (Jw) on oltava suurempi kuin 1,03 nimelliskapasiteetilla ja puolella nimelliskapasiteetista;

kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on enintään 3 kg, pesu-kuivausohjelman pesutehokkuusindeksin (Jw) on oltava suurempi kuin 1,00 nimelliskapasiteetilla;

kotitalouksien pyykinpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelmassa, jonka nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, eco 40–60 -ohjelman huuhtelutehokkuuden (IR) on oltava 5,0 g/kg tai pienempi kullekin seuraavista täytöistä: nimelliskapasiteetti pesua varten, puolet nimelliskapasiteetista pesua varten ja neljännes nimelliskapasiteetista pesua varten;

kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on yli 3 kg, pesu-kuivausohjelman huuhtelutehokkuuden (JR) on oltava 5,0 g/kg tai pienempi nimelliskapasiteetilla ja puolella nimelliskapasiteetista.

Iw, Jw, IR ja JR lasketaan liitteen III mukaisesti.

 

KESTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Voimassa 1.3.2021 alkaen

eco 40–60 -ohjelman kesto (tw) ilmaistuna tunteina ja minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin ei saa ylittää aikarajaa tcap, joka riippuu nimelliskapasiteetista seuraavasti:

nimelliskapasiteetilla pesua varten aikaraja saadaan seuraavasta yhtälöstä:

 • tcap(in min) =137 + c × 10,2
 • enintään 240 minuuttia

puolella nimelliskapasiteetista pesua varten ja neljänneksellä nimelliskapasiteetista pesua varten aikaraja saadaan seuraavasta yhtälöstä

 • tcap(in min) =120 + c × 6
 • enintään 180 minuuttia

jossa c on kotitalouksien pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti pesua varten eco 40–60 -ohjelmassa.

 

PAINOTETTU VEDENKULUTUS

Voimassa 1.3.2021 alkaen

kotitalouksien pyykinpesukoneille ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelmalle painotettu vedenkulutus (WW, litraa/ohjelma) on eco 40–60 -ohjelmassa:

 • WW ≤ 2,25 × c + 30

jossa c on kotitalouksien pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti pesua varten eco 40–60 -ohjelmassa;

kotitalouksien kuivaaville pyykinpesukoneille painotettu vedenkulutus (WWD, litraa/ohjelma) pesu-kuivausohjelmassa on:

 • WWD ≤ 10 × d + 30

jossa d on kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti pesu-kuivausohjelmassa.

WW ja WWD lasketaan liitteessä III esitetyllä tavalla.

 

VIRRANSÄÄSTÖTILAT

Voimassa 1.3.2021 alkaen

kotitalouksien pyykinpesukoneissa ja kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa on oltava pois päältä -tila tai valmiustila tai molemmat. Näiden tilojen tehonkulutus saa olla enintään 0,50 W;

jos valmiustilaan sisältyy informaation tai tilan näyttö, tämän tilan tehonkulutus saa olla enintään 1,00 W;

jos valmiustila tarjoaa verkkoon liitettävyyden ja verkkovalmiustilan komission asetuksessa (EU) N:o 801/2013 (1) määritellyn mukaisesti, tämän tilan tehonkulutus saa olla enintään 2,00 W;

viimeistään 15 minuuttia sen jälkeen, kun kotitalouksien pyykinpesukone ja kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone on kytketty päälle tai kun ohjelma ja siihen liittyvät toiminnot ovat päättyneet tai kun rypistymisesto on keskeytetty tai kotitalouksien pyykinpesukoneen ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen kanssa on tehty jotain muuta, sen on kytkeydyttävä automaattisesti pois päältä -tilaan tai valmiustilaan, jos muuta tilaa ei aktivoida, mukaan lukien hätätoimenpiteet;

jos kotitalouksien pyykinpesukoneessa ja kotitalouksien kuivaavassa pyykinpesukoneessa on ajastus, tämän tilan tehonkulutus, mukaan lukien mahdollinen valmiustila, saa olla enintään 4,00 W. Käyttäjä ei saa voida ohjelmoida käynnistystä 24 tuntia pidemmälle;

kaikissa kotitalouksien pyykinpesukoneissa ja kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa, jotka voidaan liittää verkkoon, verkkoyhteydet on voitava aktivoida ja deaktivoida. Verkkoyhteydet on oletusarvoisesti deaktivoitava.

 

RESURSSITEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimassa 1.3.2021 alkaen

Varaosien saatavuus

 • ammattikorjaajille oltava saatavilla: moottori ja moottorin harjat, voimansiirto moottorin ja rummun välillä, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä), lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä), putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä), painetut piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset vähintään kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi on oltava julkisesti saatavilla vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen mallia edustavan laitteen saattamisesta markkinoille ja kyseisten varaosien saatavilla olon loppuun saakka
 • ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille oltava saatavilla vähintään: ovi, oven sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, oven lukitusmekanismi sekä muoviset oheislaitteet, kuten pesuaineenannostelijat vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavilla olon loppuun saakka.
 • varaosat on voitava vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle pysyviä vaurioita

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

 • laitteen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ammattikorjaajien saataville seuraavin edellytyksin:
  • verkkosivustolla on esitettävä, kuinka ammattikorjaajat voivat rekisteröityä tietojen saamiseksi; tällaisen pyynnön hyväksymiseksi valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat vaatia, että ammattikorjaajat osoittavat
   • teknisen pätevyytensä laitteiden korjaamiseen ja noudattavansa sähkölaitteiden korjaajiin sovellettavia säännöksiä siinä jäsenvaltioissa, jossa he harjoittavat toimintaansa. Todisteeksi hyväksytään viittaus ammattikorjaajien viralliseen rekisterijärjestelmään, jos sellainen on käytössä
   • että ammattikorjaajalla on vakuutus, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat vastuut
  • rekisteröintipyyntö on hyväksyttävä tai hylättävä 5 työpäivän kuluessa ammattikorjaajan esittämästä pyynnöstä;
 • korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tai säännöllisten päivitysten saamisesta on mahdollista periä kohtuullinen maksu.
 • Rekisteröityneellä ammattikorjaajalla on oltava yhden työpäivän kuluessa pyynnöstä pyydetyt korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot.
 • Saatavilla oleviin korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:
  • laitteen yksiselitteiset tunnistetiedot;
  • purkamisohje tai hajotuskuva;
  • luettelo tarvittavista korjaus- ja testausvälineistä;
  • komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (esim. mittausten teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
  • johdotus- ja kytkentäkaaviot;
  • vianmäärityksen vika- ja virhekoodit (mukaan lukien mahdolliset valmistajakohtaiset koodit); ja
  • laitteeseen tallennettuja ilmoitettuja vikatapahtumia koskevat tietueet (jos on).

Varaosien enimmäistoimitusaika

 • varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta
 • ammattikorjaajille tarkoitettujen varaosien saatavuus voidaan rajoittaa vain rekisteröityneille ammattikorjaajille.

Kylmäainekaasuja koskevat tietovaatimukset:

 • lämpöpumpulla varustettuihin koneisiin on pysyvästi ja näkyvällä ja luettavalla tavalla merkittävä laitteen ulkopinnalle, esimerkiksi takapaneeliin, käytettävän kylmäainekaasun kemiallinen nimi tai vastaava viite, kuten yleisesti käytetty ja ymmärretty symboli, merkki tai tunnus.

Purkamista koskevat vaatimukset

 • laitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä
 • valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien on noudatettava direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita.

 

TIETOVAATIMUKSET

Voimassa 1.3.2021 alkaen

käyttäjän ja asentajan ohjeet on annettava käyttöoppaan muodossa vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla, ja niihin on sisällyttävä

seuraavat yleiset tiedot:

 • tieto siitä, että eco 40–60 -ohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa ja että kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista
 • tieto siitä, että energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä sellaisia, jotka toimivat alhaisemmilla lämpötiloilla ja joiden kesto on pidempi
 • kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden osalta: tieto siitä, että pesu-kuivausohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa ja kuivata se siten, että se voidaan välittömästi laittaa kaappisäilytykseen, ja että kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista
 • tieto siitä, että kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täyttäminen valmistajan kulloistakin ohjelmaa varten ilmoittamaan kapasiteettiin säästää energiaa ja vettä
 • suositukset eri pesulämpötiloihin ja pesuohjelmiin soveltuvista pesuainetyypeistä;
 • tieto siitä, että linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi melutaso ja alhaisempi jäännöskosteus
 • tieto siitä, miten verkkoyhteys aktivoidaan ja deaktivoidaan (jos on) ja vaikutus energiankulutukseen
 • tieto siitä, miten asetuksessa (EU) 2019/2014 määritellyt mallia koskevat tiedot löytyvät tuotetietokannasta käyttämällä linkkiä, joka johtaa mallia koskeviin tuotetietokannan tietoihin, tai tuotetietokantaan johtavasta linkistä, josta saa tiedot tuotteen mallitunnisteesta

seuraavien parametrien arvot:

 • nimelliskapasiteetti kilogrammoina
 • ohjelman kesto tunteina ja minuutteina
 • energiankulutus kilowattitunteina/ohjelma
 • vedenkulutus litroina/ohjelma
 • vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina ja
 • jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus

(vähintään) kunkin seuraavan ohjelman osalta:

 • eco 40–60 -ohjelma nimelliskapasiteetilla, puolella nimelliskapasiteetista ja neljänneksellä nimelliskapasiteetista
 • 20 °C:n ohjelma kyseisen ohjelman nimelliskapasiteetilla;
 • yksi vähintään 60 °C:n nimellislämpötilan puuvillaohjelma (jos on) kyseisen ohjelman nimelliskapasiteetilla;
 • yksi sekapesuohjelma tai muu kuin puuvillaohjelma (jos on) kyseisen ohjelman nimelliskapasiteetilla;
 • yksi kevyesti likaantuneen pyykin pikapesuohjelma (jos on) kyseisen ohjelman nimelliskapasiteetilla;
 • yksi erittäin likaisten tekstiilien ohjelma (jos on) kyseisen ohjelman nimelliskapasiteetilla;
 • kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden osalta: pesu-kuivausohjelma nimelliskapasiteetilla ja puolella nimelliskapasiteetilla; ja
 • tieto siitä, että muille ohjelmille kuin eco 40–60 -ohjelmalle ja pesu-kuivausohjelmalle annetut arvot ovat ohjeellisia

käyttöohjeisiin on sisällyttävä myös käyttäjän suorittamia huoltotoimia koskevat ohjeet. Tällaisten ohjeiden on sisällettävä vähintään ohjeet seuraavista:

 • oikea asennus (ml. asennus vaakasuoraan, verkkovirtaliitäntä, vesiliitäntä, kylmä ja/tai kuuma (tarvittaessa))
 • pesuaineen, huuhteluaineiden ja muiden lisäaineiden oikea käyttö ja väärän annostelun pääasialliset seuraukset
 • vieraiden esineiden poistaminen kotitalouksien pyykinpesukoneesta tai kotitalouksien kuivaavasta pyykinpesukoneesta
 • säännöllinen puhdistus, mukaan lukien optimaaliset puhdistusvälit, kalkinpoisto ja menettely
 • soveltuvin osin oven avaaminen käyttöjaksojen välillä
 • suodattimien säännöllinen tarkastus, mukaan lukien optimaalinen tarkastustiheys ja menettely
 • virheiden tunnistaminen, virheiden merkitys ja tarvittavat toimet, mukaan lukien ammattimaista apua edellyttävien virheiden tunnistaminen
 • ammattikorjaajien saatavuus (verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot)

näissä ohjeissa on myös oltava tiedot seuraavista:

 • itse suoritetun tai muun kuin ammattilaisen suorittaman korjaamisen vaikutukset käyttäjän turvallisuuteen sekä takuuseen
 • vähimmäisajanjakso, jonka ajan kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen varaosat ovat saatavilla.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 1.3.2021:

Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen II mukaisesti ja laskettava liitteen IV mukaisesti.

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kuivaavien pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokat määräytyvät energiatehokkuusindeksin  (EEIW) perusteella.

Energiatehokkuusluokat kotitalouksien pyykinpesukoneille ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelmalle:

Energiatehokkuusluokat Energiatehokkuusindeksi (EEIW)
A EEIW ≤ 52
B 52 < EEIW ≤ 60
C 60 < EEIW ≤ 69
D  69 < EEIW ≤ 80
E 80 < EEIW ≤ 91
F 91 < EEIW ≤ 102
G EEIW > 102

Kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisen ohjelman energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEIWD) perusteella.

Kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisen ohjelman energiatehokkuusluokat:

Energiatehokkuusluokat Energiatehokkuusindeksi (EEIWD)
A  EEIWD ≤ 37
B 37 < EEIWD ≤ 45
C 45 < EEIWD ≤ 55
D 55 < EEIWD ≤ 67
E 67 < EEIWD ≤ 82
F 82 < EEIWD ≤ 100
G EEIWD > 100

Kotitalouksien pyykinpesukoneen linkoustehokkuusluokka ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman linkoustehokkuusluokka määräytyy jäännöskosteuden (D) perusteella.

Linkoustehokkuusluokat:

Linkoustehokkuusluokka Jäännöskosteus (D) (%)
A  D < 45
B 45 ≤ D < 54
C 54 ≤ D < 63
D 63 ≤ D < 72
E  72 ≤ D < 81
F  81 ≤ D < 90
G D ≥ 90

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

 

 

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

voimaantulo 1.3.2021

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

 • kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa kotitalouksien pyykinpesukoneissa tai kuivaavissa pyykinpesukoneissa on  liitteen III mukainen painettu merkki.
 • etämyynnissä noudatetaan liitteitä VII ja VIII.
 • visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä, ilmoitetaan laitteen energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti, tämä koskee myös teknistä myynninedistämismateriaalia.

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on listattu ekosuunnitteluasetuksen liitteessä V.

KOTITALOUKSIEN PYYKINPESUKONEIDEN OHJEELLISET VIITEARVOT VEDEN- JA ENERGIANKULUTUKSELLE, PESUTEHOKKUUDELLE JA ÄÄNITASOLLE

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana 2019 kotitalouksien pyykinpesukoneiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia sen kannalta, mikä on niiden veden- ja energiankulutus ja äänitaso pesun/linkouksen aikana 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmassa nimelliskapasiteetilla ja puolella nimelliskapasiteetilla ja 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmassa puolella nimelliskapasiteetilla, yksilöitiin seuraavasti:

kotitalouksien pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti 5 kg:

 • energiankulutus: 0,56 kWh/ohjelma (0,11 kWh/kg), mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 82 kWh/vuosi
 • vedenkulutus: 40 l/ohjelma, mikä vastaa 8 800:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla
 • äänitaso pesun/linkouksen aikana: 58/82 dB(A)

kotitalouksien pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti 6 kg:

 • energiankulutus: 0,55 kWh/ohjelma (0,092 kWh/kg), mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 122 kWh/vuosi
 • vedenkulutus: 40,45 l/ohjelma, mikä vastaa 8 900:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla;
 • äänitaso pesun/linkouksen aikana: 47/77 dB(A)

kotitalouksien pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti 7 kg:

 • energiankulutus: 0,6 kWh/ohjelma (0,15 kWh/kg), mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 124 kWh/vuosi
 • vedenkulutus: 39 l/ohjelma, mikä vastaa 8 500:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla;
 • äänitaso pesun/linkouksen aikana: 52/73 dB(A)

kotitalouksien pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti 8 kg (kun laitteessa on lämpöpumppu):

 • energiankulutus: 0,52 kWh/ohjelma (0,065 kWh/kg), mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 98 kWh/vuosi
 • vedenkulutus: 44,55 l/ohjelma, mikä vastaa 9 800:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla

kotitalouksien pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti 8 kg (kun laitteessa ei ole lämpöpumpputeknologiaa):

 • energiankulutus: 0,54 kWh/ohjelma (0,067 kWh/kg), mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 116 kWh/vuosi
 • vedenkulutus: 36,82 l/ohjelma, mikä vastaa 8 100:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla

kotitalouksien pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti 9 kg:

 • energiankulutus: 0,35 kWh/ohjelma (0,038 kWh/kg), mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 76 kWh/vuosi
 • vedenkulutus: 47,72 l/ohjelma, mikä vastaa 10 499:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla.

KOTITALOUKSIEN KUIVAAVIEN PYYKINPESUKONEIDEN OHJEELLISET VIITEARVOT VEDEN- JA ENERGIANKULUTUKSELLE, PESUTEHOKKUUDELLE JA ÄÄNITASOLLE

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana 2019 kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia sen kannalta, mikä on niiden veden- ja energiankulutus ja äänitaso pesun/linkouksen/kuivauksen aikana 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmassa nimelliskapasiteetilla ja ’säilytyskuiva puuvilla’ -kuivausohjelmassa, yksilöitiin seuraavasti:

kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti pesua varten 6 kg:

 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 3,64 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 800,8 kWh/vuosi
 • pesuohjelman (ainoastaan pesu ja linkous) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 0,77 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 169,4 kWh/vuosi
 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) vedenkulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 78 l/ohjelma, mikä vastaa 17 160:tä l/vuosi 220:lla ohjelmalla;
 • äänitaso pesun/linkouksen/kuivauksen aikana: 51/77/66 dB(A)

kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti pesua varten 7 kg:

 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 4,76 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 1 047 kWh/vuosi
 • pesuohjelman (ainoastaan pesu ja linkous) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 0,8 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 176 kWh/vuosi
 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) vedenkulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 72 l/ohjelma, mikä vastaa 15 840:tä l/vuosi 220:lla ohjelmalla;
 • äänitaso pesun/linkouksen/kuivauksen aikana: 47/73/58 dB(A)

kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti pesua varten 8 kg:

 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 3,8 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 836 kWh/vuosi
 • pesuohjelman (ainoastaan pesu ja linkous) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 1,04 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 229 kWh/vuosi
 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) vedenkulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 70 l/ohjelma, mikä vastaa 15 400:aa l/vuosi 220:lla ohjelmalla
 • äänitaso pesun/linkouksen/kuivauksen aikana: 49/73/66 dB(A)

kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone, nimelliskapasiteetti pesua varten 9 kg:

 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 3,67 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 807 kWh/vuosi
 • pesuohjelman (ainoastaan pesu ja linkous) energiankulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 1,09 kWh/ohjelma, mitä vastaava vuotuinen kokonaiskulutus on 240 kWh/vuosi
 • täydellisen ohjelman (pesu, linkous ja kuivaus) vedenkulutus nimelliskapasiteetilla ja 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla: 69 l/ohjelma, mikä vastaa 15 180:tä l/vuosi 220:lla ohjelmalla
 • äänitaso pesun/linkouksen/kuivauksen aikana: 49/75/66 dB(A).