Pyykinpesukoneet kotitalouskäyttöön
Lot 14


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Pyykinpesukoneella tarkoitetaan automaattipesukonetta, joka vettä käyttäen pesee ja huuhtelee tekstiilejä. Asetusten alaisissa koneissa on linkoustoiminto ja se on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

Asetuksia ei sovelleta kuivaaviin pyykinpesukoneisiin.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 •  Valmistajan toimittamassa ohjekirjassa on ilmoitettava 40 °C / 60 °C vakiopuuvillaohjelmat, kerrottava, että ne ovat energiatehokkaimmat puuvillapyykin pesemiseen ja lisäksi on ilmoitettava, että todellinen vedenlämpötila saattaa poiketa ilmoitetusta. Ilmoitettava on myös koneen tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa sekä ohjeelliset tiedot ohjelmien kestoista, jäännöskosteudesta sekä energian- ja vedenkulutuksesta eri ohjelmilla. Myös suosituksia eri pesuainetyypeistä tulee ilmoittaa. Voimaantulo 1. kesäkuuta 2012
 • Pyykinpesukoneiden energiankulutuksen laskennassa on käytettävä vakiopuuvillaohjelmia 40 °C:n ja 60 °C:n lämpötiloissa, ja nämä ohjelmat on voitava valita sen nimisinä koneen ohjelmanvalitsimesta. Voimaantulo 1. joulukuuta 2012
 • Pesukoneiden on tarjottava 20 °C pesuohjelma. Tämän tulee käydä ilmi ohjelmanvalitsimesta. Voimaantulo 1. joulukuuta 2013

Erityiset vaatimukset

Soveltamispäivä Energiatehokkuus (EEI) Pesutehokkuus (IW) Vedenkulutus (Wt)
01.12.11 EEI < 68 kap. yli 3 kg: Iw > 1,03
kap. enint. 3 kg: Iw > 1,00
Wt< 5 · c + 35
01.12.13 kap. väh. 4 kg: EEI < 59 ks. yllä Wt< 5 · c1/2 + 35

Taulukkoa luetaan siten, että 1.12.2011 kaikkien pyykinpesukoneiden energiatehokkuusindeksi (EEI) tulee olla pienempi kuin 68. Tätä vastaava energiamerkinnän luokka on A. Pesutehokkuus tulee olla kapasiteetiltaan yli 3 kg:n koneilla suurempi kuin 1,03. Vedenkulutuksen litroina tulee olla pienempi kuin viisi kertaa täyden koneen nimelliskapasiteetti c lisättynä 35:lla. Viiden kilon pyykinpesukone saa siis kuluttaa pesuohjelman aikana 60 litraa vettä. Merkintä c1/2 tarkoittaa puolitäytön kapasiteettia. Liitteessä II määritellään EEI:n, Iw:n ja Wt:n laskentamenetelmä.

Edelleen 1.12.2013 kapasiteetiltaan vähintään 4 kg pyykinpesukoneiden energialuokka on oltava vähintään A+.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

 • Käytössä on yksi energiamerkki. Merkkiä ei sovelleta kuivaaviin pyykinpesukoneisiin.
 • Saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio.
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen II mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Asetuksen edellyttämät tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaanliitteen VII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen VI mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainoksessa on tuotteen hinta- tai energiaan liittyviä tietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Kukin pyykinpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

 

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Vaatimukset jälleenmyyjille

Käytössä on yksi energiamerkki. Merkkiä ei sovelleta kuivaaviin pyykinpesukoneisiin.

 • 1.12.2011 jälkeen valmistettujen pyykinpesukoneiden pitää olla energiatehokkuudeltaan väh. A luokkaa.
 • 1.12.2013 jälkeen laitteiden pitää olla väh. A+.

Vaikka energiamerkissä on luokat A+++ – D, ei asteikon heikompia laitteita saa enää tuoda markkinoille.

Energiamerkin sijoittaminen

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien pyykinpesukoneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • vuotuinen energiankulutus
 • vuotuinen vedenkulutus
 • täyttömäärä 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella riippuen siitä, kumpi on pienempi
 • linkoustehokkuusluokka
 • äänitaso pesu- ja linkousvaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

Verkkokauppa

 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.
 • Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.1.2015 alkaen
 • Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

 • Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien pyykinpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:
  1. täyttömäärä 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella riippuen siitä, kumpi on pienempi
  2. energiatehokkuusluokka
  3. vuotuinen energiankulutus
  4. vuotuinen vedenkulutus
  5. linkoustehokkuusluokka
  6. suurin linkousnopeus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on pienempi, sekä jäännöskosteus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on suurempi
  7. äänitaso pesu- ja linkousvaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella
  8. jos kotitalouksien pyykinpesukone on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden energian- ja vedenkulutuksen, pesukyvyn sekä pesun ja linkouksen aikaisen ää­nitason osalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia määritellään asetuksen 1015/2015 liitteessä IV

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden energian- ja vedenkulutuksen, pesukyvyn sekä pesun ja linkouksen aikaisen ää­nitason osalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöidään seuraavasti 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella (*):

1. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 3 kg:

a) energiankulutus:

 • 0,57 kWh/pesuohjelma (tai 0,19 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 117,84 kWh, josta 105,34 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 39 litraa/pesuohjelma; vastaa 8 580 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d) äänitaso pesun/linkouksen (900 rpm) aikana: ei saatavilla.

2. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 3,5 kg:

a) energiankulutus:

 • 0,66 kWh/pesuohjelma (tai 0,19 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 134,50 kWh, josta 122,00 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 39 litraa/pesuohjelma; vastaa 8 580 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: Iw vähintään 1,03;

d) äänitaso pesun/linkouksen (1 100 rpm) aikana: ei saatavilla.

3. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 4,5 kg:

a) energiankulutus:

 • 0,76 kWh/pesuohjelma (tai 0,17 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 152,95 kWh, josta 140,45 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 40 litraa/pesuohjelma; vastaa 8 800 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: Iw vähintään 1,03;

d) äänitaso pesun/linkouksen (1 000 rpm) aikana: 55/70 dB(A) re 1pW.

4. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) energiankulutus:

 • 0,850 kWh/pesuohjelma (tai 0,17 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 169,60 kWh, josta 157,08 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 39 litraa/pesuohjelma; vastaa 8 580 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: Iw vähintään 1,03;

d) äänitaso pesun/linkouksen (1 200 rpm) aikana: 53/73 dB(A) re 1pW.

(*) Vuotuisen energiankulutuksen arvioimiseksi liitteessä II esitettyä laskentamenetelmää on sovellettu siten, että ohjelman kesto on 90 minuuttia, tehonkulutus pois päältä -tilassa 1 W ja tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa 2 W.

5. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 6 kg:

a) energiankulutus:

 • 0,90 kWh/pesuohjelma (tai 0,15 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 178,82 kWh, josta 166,32 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 37 litraa/pesuohjelma; vastaa 8 140 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: Iw vähintään 1,03;

d) äänitaso pesun/linkouksen (1 600 rpm) aikana: ei saatavilla.

6. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) energiankulutus:

 • 1,05 kWh/pesuohjelma (tai 0,15 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 201,00 kWh, josta 188,50 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 43 litraa/pesuohjelma; vastaa 9 460 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: Iw vähintään 1,03;

d) äänitaso pesun/linkouksen (1 000 rpm) aikana: 57/73 dB(A) re 1pW;

e) äänitaso pesun/linkouksen (1 400 rpm) aikana: 59/76 dB(A) re 1pW;

f) äänitaso pesun/linkouksen (1 200 rpm) aikana: 48/62 dB(A) re 1pW (kalustepeitteisillä kotitalouksien pyykinpesukoneilla).

7. Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 8 kg:

a) energiankulutus:

 • 1,200 kWh/pesuohjelma (tai 0,15 kWh/kg);
 • vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 234,26 kWh, josta 221,76 kWh vuodessa 220:lla pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa;

b) vedenkulutus: 56 litraa/pesuohjelma; vastaa 12 320 litraa vuodessa 220:lla pesuohjelmalla;

c) pesutehokkuusindeksi: Iw vähintään 1,03;

d) äänitaso pesun/linkouksen (1 400 rpm) aikana: 54/71 dB(A) re 1pW;

e) äänitaso pesun/linkouksen (1 600 rpm) aikana: 54/74 dB(A) re 1pW