Pölynimurit
Lot 17


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Pölynimurilla tarkoitetaan laitetta, joka poistaa puhdistettavalta pinnalta likaa laitteen sisällä syntyvästä alipaineesta johtuvan ilmavirran avulla. Asetusten alaisia laitteita ovat nämä pölynimurit sekä ns. hybridi-imurit, jolla tarkoitetaan sekä verkko- että akkusähköllä toimivaa laitetta.

Vaatimuksia ei sovelleta

 • märkäimureihin (mm. höyrypesurit)
 • kuiva- ja märkäimureihin (imuri, joka kykenee poistamaan yli 2,5 litraa nestettä)
 • robotti-imureihin (akkukäyttöiset, automaattisesti telakoituvat pölynimurit)
 • teollisuusimureihin (ammattikäytön erikoisimurit)
 • keskuspölynimureihin
 • ainoastaan akkukäyttöisiin pölynimureihin
 • lattiankiillottimiin (sisältävät usein pölynimurin)
 • lehti-imureihin

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Voimaantulo 1. syyskuuta 2014:

 • vuotuinen energiankulutus on pienempi kuin 62,0 kWh/vuosi
 • nimellinen ottoteho on pienempi kuin 1 600 W
 • pölynimukyky matolta (dpuc ) on vähintään 0,70. Tätä rajoitusta ei sovelleta kovien lattioiden pölynimureihin
 • pölynimukyky kovalta lattiapinnalta (dpuhf ) on vähintään 0,95. Tätä rajoitusta ei sovelleta mattoimureihin

Näitä rajoituksia ei sovelleta hienopölyn vesisuodattimella varustettuihin pölynimureihin.

Lisäksi laitteiden käyttöohjeissa ja internetsivuilla tulee esittää asetuksen 666/2013 liitteen I kohdan 2 vaatimat tiedot. Tuotetietovaatimukset koskevat myös yllämainittuja pölynimureita.

Voimaantulo 1. syyskuuta 2017:

 • vuotuinen energiankulutus on pienempi kuin 43,0 kWh/vuosi
 • nimellinen ottoteho on pienempi kuin 900 W
 • pölynimukyky matolta (dpuc ) on vähintään 0,75. Tätä rajoitusta ei sovelleta kovien lattioiden pölynimureihin
 • pölynimukyky kovalta lattiapinnalta (dpuhf ) on vähintään 0,98. Tätä rajoitusta ei sovelleta mattoimureihin
 • poistoilman pölyjäämä on enintään 1,00 prosenttia
 • äänitehotaso on enintään 80 dB(A)
 • imuriletkun, jos sellainen on, on kestettävä niin, että se on edelleen käyttökelpoinen 40 000 venytyksen jälkeen
 • moottorin operatiivinen elinikä on vähintään 500 tuntia

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.9.2014 astuu voimaan EU:n energiamerkintäasetus. Uusia energiamerkkejä on kolme; yleiskäyttöön, koville lattioille ja matoille tarkoitetuille pölynimureille on jokaiselle oma merkki.

1.9.2017 merkinnät muuttuvat siten, että energiatehokkuusluokat ovat A+++ – D. Merkin piiriin tulevat myös hienopölyn vesisuodattimella varustetut pölynimurit.

Taustaa: Pölynimureiden merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat käytönaikainen energiankulutus, pölynimukyky, poistoilman pölyjäämä, melu (äänitehotaso) ja kestävyys. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vuotuisen sähkönkulutuksen arvioitiin olleen EU:ssa 18 TWh vuonna 2005. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, vuotuisen sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan 34 TWh vuonna 2020. Taustaselvitys osoittaa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden energiankulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

 • Saataville asetetaan liitteen III mukainen tuoteseloste. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaanliitteen VI ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen I mukaisesti. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainoksessa on tuotteen hinta- tai energiaan liittyviä tietoja. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteen IV määritelty tekninen dokumentaatio. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen III mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Kukin pölynimuri on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään asetuksen liitteen II merkin 1 mukainen. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014
 • Kukin pölynimuri on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II merkin 2 mukainen. Voimaantulo 1. syyskuuta 2017
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Merkki

Merkki 1. Voimaantulo 1. syyskuuta 2014

Merkki 2. Voimaantulo 1. syyskuuta 2017

Vaatimukset jälleenmyyjille

 • Energiamerkintä tulee käyttöön 1.9.2014. Uusia energiamerkkejä on kolme; yleiskäyttöön, koville lattioille ja matoille tarkoitetuille pölynimureille on jokaiselle oma merkki.
 • 1.9.2017 merkinnät muuttuvat siten, että energiatehokkuusluokat ovat A+++ – D. Merkin piiriin tulevat myös hienopölyn vesisuodattimella varustetut pölynimurit.

Energiamerkin sijoittaminen

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa pölynimureissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

Voimaantulo 1.9.2014 alkaen:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • vuotuinen energiankulutus
 • poistoilman pölyjäämäluokka
 • äänitehotaso
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

joiden lisäksi niissä on seuraavat tiedot

Yleiskäyttöön tarkoitetut pölynimurit

 • puhdistuskykyluokka matolta
 • puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta

Kovan lattian pölynimurit

 • ”ei sovelleta” – merkintä (puhdistuskykyluokka matolta tilalle)
 • puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta

Mattoimurit

 • puhdistuskykyluokka matolta
 • ”ei sovelleta” – merkintä (puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta tilalle)

Verkkokauppa

 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot. Voimaantulo 1.9.2014 alkaen
 • Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.1.2015 alkaen
 • Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.1.2015 alkaen

Postimyynti tms. etäkauppa

 • Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja pölynimureita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava asetuksen liitteen V mukaisesti seuraavassa järjestyksessä (voimaantulo 1.9.2014 alkaen):
  1. energiatehokkuusluokka
  2. vuotuinen energiankulutus
  3. yleiskäyttöön tarkoitettujen pölynimurien ja mattopölynimurien osalta puhdistuskykyluokka matolta. Kovan lattian pölynimurien osalta maininta ”ei sovellu käytettäväksi matolla”
  4. yleiskäyttöön tarkoitettujen pölynimurien ja kovan lattian pölynimurien osalta puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta. Mattopölynimurien osalta maininta ”ei sovellu käytettäväksi kovilla lattiapinnoilla
  5. poistoilman pölyjäämäluokka
  6. äänitehotaso
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä III esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja. Voimaantulo 1.9.2014 alkaen
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka. Voimaantulo 1.9.2014 alkaen

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kotitalouspölynimurien ominaisenergiankulutuksen osalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia on määritelty asetuksen 666/2013 liitteessä IV.

Parasta markkinoilla saatavilla olevaa teknologiaa edustaa pystysuuntainen 650 watin pölynimuri, jonka puhdistuspään leveys on 0,28 metriä, ja jonka ominaisenergiankulutus on 1,29 wattituntia neliömetriä kohti, mutta äänitehotaso on toisaalta yli 83 desibeliä.

Edellä mainitun laitteen pölynimukyvystä ja poistoilman pölyjäämästä ei ole saatavilla tietoja, jotka olisivat tässä asetuksessa määritettyjen ja viitteenä käytettyjen menetelmien mukaisia.

Paras pölynimukyky markkinoilla on tällä hetkellä noin 1,08 kovalta lattiapinnalta, jossa on uria, ja 0,90 matolta.

Paras poistoilman pölyjäämä markkinoilla on tällä hetkellä noin 0,0002 prosenttia.

Paras äänitehotaso on 62 dB.