Pölynimurit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat kotitalouksien verkkosähköä käyttävät pölynimurit. Mukaan luetaan myös hybridipölynimurit.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu märkä-, kuiva- ja märkä-, robotti-, teollisuus-, keskus- ja akkukäyttöiset pölynimurit, lehti-imurit tai lattiankiillottimet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana. Energiamerkintäasetus toistaiseksi kumottu.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Vanhat asetukset

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.9.2014:

 • Pölynimureista tulee antaa liitteen I kohdan 2 mukaiset tiedot teknisessä dokumentaatiossa, käyttöohjeissa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskemat on tehtävä liitteen II mukaisesti.

Voimaantulo 1.9.2017:

 • Vuotuinen energiankulutus on pienempi kuin 43,0 kWh/vuosi.
 • Nimellinen ottoteho on pienempi kuin 900 W.
 • Pölynimukyky matolta (dpuc) on vähintään 0,75. Tätä rajoitusta ei sovelleta kovien lattioiden pölynimureihin.
 • Pölynimukyky kovalta lattiapinnalta (dpuhf) on vähintään 0,98. Tätä rajoitusta ei sovelleta mattoimureihin.
 • Poistoilman pölyjäämä on enintään 1,00 prosenttia.
 • Äänitehotaso on enintään 80 dB(A).
 • Imuriletkun, jos sellainen on, on kestettävä niin, että se on edelleen käyttökelpoinen 40 000 venytyksen jälkeen.
 • Moottorin operatiivinen elinikä on vähintään 500 tuntia.

Energiamerkintä­vaatimukset

HUOM! Pölynimurien energiamerkintäasetus on kumottu 19.1.2019 alkaen.

Voimaantulo 1.9.2014:

 • Energiatehokkuus-, puhdistuskyky- ja poistoilman pölyjäämäluokat on määritettävä liitteen I mukaisesti ja laskettava liitteen VI mukaisesti.
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen III mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen IV mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Jokainen laite on oltava varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukaisia seuraavasti:

Voimaantulo 1.9.2017:

 • Pölynimurien luokkien on oltava vähintään seuraavia:
  • Energiatehokkuusluokka vähintään D (AE < 43 kWh)
  • Puhdistuskykyluokka vähintään F (dpuc vähintään 0,75, dpuhf vähintään 0,98)
  • Poistoilman pölyjäämäluokka vähintään F (dre enintään 1,00 %)

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

HUOM! Pölynimurien energiamerkintäasetus on kumottu 19.1.2019 alkaen.

Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.9.2014:

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa kotitalouden astianpesukoneessa on laitteen ulkopinnan etuosassa tai päällä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I kohdan 2 mukainen energiamerkki.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen V mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan.

Voimaantulo 1.9.2017:

Pölynimurien luokkien on oltava vähintään seuraavia:

 • Energiatehokkuusluokka vähintään D (AE < 43 kWh)
 • Puhdistuskykyluokka vähintään F (dpuc vähintään 0,75, dpuhf vähintään 0,98)
 • Poistoilman pölyjäämäluokka vähintään F (dre enintään 1,00 %)

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Ohjeistus asetusten tulkintaan

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Vaatimusten voimaantulohetkellä parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot pölynimureille olivat seuraavanlaiset:

 • Ominaisenergiankulutus: pystysuuntaisen 650 watin pölynimurin, jonka puhdistuspään leveys on 0,28 metriä, ominaisenergiankulutus on 1,29 Wh/m2, mutta äänitehotaso on toisaalta yli 83 dB.
 • Pölynimukyky: noin 1,08 kovalta lattiapinnalta, jossa on uria ja 0,90 matolta.
 • Poistoilman pölyjäämä: noin 0,0002 prosenttia.
 • Äänitehotaso: 62 dB.