Dammsugare
Lot 17


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör nätanslutna elektriska dammsugare för hushållsbruk. I produktgruppen ingår också hybriddammsugare.
  • Till produktgruppen hör inte våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, batteridrivna dammsugare, robotdammsugare, industridammsugare, centraldammsugare, utomhusdammsugare eller golvbonare.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()