Paikalliset tilalämmittimet
Lot 20


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Paikallisella tilalämmittimellä tarkoitetaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on enintään 50 kilowattia, ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, joissa tuotteen tai yhden lohkon nimellislämpöteho on enintään 120 kilowattia.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Tammikuun 1 päivästä 2018 paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:
  • kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä taulukossa 1 esitetyt tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu asetuksen liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;
  • sähkökäyttöisistä paikallisista tilalämmittimistä taulukossa 2 esitetyt tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;
  • kaupalliseen käyttöön tarkoitetuista paikallisista tilalämmittimistä taulukossa 3 esitetyt tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon paikallista tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa;
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.
 • tämän asetuksen 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä kohdassa määritellyt tiedot;
  • tarvittaessa luettelo vastaavista malleista.

Tammikuun 1 päivästä 2018 paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • ainoastaan hormittomista paikallisista tilalämmittimistä ja savupiippuun avoimista paikallisista tilalämmittimistä: loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja tuotepakkauksessa on oltava seuraava virke siten, että se on helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota sen jäsenvaltion loppukäyttäjät, jossa tuotetta markkinoidaan, voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi.”:
  • loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa virkkeen on oltava oppaan kansilehdellä;
  • valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla virkkeen on oltava näkyvillä tuotteen muiden ominaispiirteiden kanssa;
  • tuotepakkauksessa virke on sijoitettava pakkauksessa näkyvään paikkaan, kun pakkaus on loppukäyttäjän nähtävillä ennen tuotteen ostoa.
 • ainoastaan sähkökäyttöisistä siirrettävistä paikallisista tilalämmittimistä: loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja tuotepakkauksessa on oltava seuraava virke siten, että se on helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota sen jäsenvaltion loppukäyttäjät, jossa tuotetta markkinoidaan, voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.”:
  • loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa virkkeen on oltava oppaan kansilehdellä;
  • valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla virkkeen on oltava näkyvillä tuotteen muiden ominaispiirteiden kanssa;
  • tuotepakkauksessa virke on sijoitettava pakkauksessa näkyvään paikkaan, kun pakkaus on loppukäyttäjän nähtävillä ennen tuotteen ostoa.

Erityiset vaatimukset

 • Paikallisten tilalämmittimien on täytettävä 1.1.2018 lähtien seuraavat vaatimukset:
  • kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä avointen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 42 prosenttia;
  • kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä suljettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 72 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten siirrettävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 36 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten kiinteiden paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on yli 250 wattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 38 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten kiinteiden paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on enintään 250 wattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 34 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten varaavien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 38,5 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten paikallisten lattiatilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 38 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten säteilevien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 35 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten näkyvästi hehkuvien paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on yli 1,2 kilowattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 35 prosenttia;
  • sähkökäyttöisten näkyvästi hehkuvien paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on enintään 1,2 kilowattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 31 prosenttia;
  • paikallisten infrapunatilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 85 prosenttia;
  • paikallisten putkitilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 74 prosenttia.

Päästöjä koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset

 • 1.1.2018 lähtien nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:
  • kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä avointen paikallisten tilalämmittimien ja edestä suljettujen paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 130 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella;
  • paikallisten infrapunatilalämmittimien ja paikallisten putkitilalämmittimien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 200 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja ohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja typen oksidien päästöjen kannalta paras markkinoilla saatavilla olevan teknologin viitearvot on asetuksen 2015/1188/ liitteessä V  määritetty seuraavasti:

1. Paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset viitearvot

a) kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä avointen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 65 prosenttia

b) kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä suljettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 88 prosenttia

c) sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: yli 39 prosenttia

d) paikallisten infrapunatilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 92 prosenttia

e) paikallisten putkitilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 88 prosenttia.

2. Paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöjä koskevat erityiset viitearvot

a) kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvo: 50 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella

b) paikallisten infrapunatilalämmittimien ja paikallisten putkitilalämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvo: 50 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella

 

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa paikallisessa tilalämmittimessä.