Kommenttipyyntö paikallisia tilalämmittimiä koskevan komission asetuksen muuttamisesta

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja liitteenä (asetus+liite) olevasta ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) toimeenpanosäädöksen 2015/1188 muutosesityksestä. Asetukset saa kommentoitavaksi ympäristöministeriön Pekka Kalliomäeltä ().

Toimeenpanosäädös koskee paikallisia tilalämmittimiä ja säädöksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2025. Kommenttipyyntöä voi jakaa eteenpäin asiasta kiinnostuneille tahoille.

Kommentit pyydetään toimittamaan 29.5.2023 mennessä ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen ja ympäristöministeriön toimeksiannosta teknisenä asiantuntijana toimivalle Mikko Saarelle/Eurofins Expert Services Oy sähköpostiosoitteeseen . Säädöstekstiin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydetään toimittamaan englanniksi perusteluineen ja mahdolliset yleisperustelut suomeksi. Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.

Asetuksen muutos pitää sisällään säädöksessä käytetyn sähkön muuntokertoimen muuttamisen arvosta CC=2,5 arvoon CC=1,9.

Paikallisia tilalämmittimiä koskeva komission asetus 2015/1188 löytyy alla olevasta linkistä eri kieliversioina:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32015R1188

Selvityshankkeen kotisivu on www.eco-localspaceheaters.eu , mistä löytyvät selvityshankkeitta koskevat taustadokumentit ja selvitykset.