Lokala rumsvärmare
Lot 20


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör lokala rumsvärmare för hushållsbruk med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kilowatt och lokala rumsvärmare för kommersiellt bruk där produkten eller ett enskilt segment av produkten har en nominell avgiven värmeeffekt på högst 120 kilowatt.
  • Till produktgruppen hör inte rumsvärmare som är specificerade endast för utomhusbruk eller för andra ändamål än rumsuppvärmning inomhus för att uppnå en viss värmekomfort, rumsvärmare vars direkta värmeeffekt är mindre än 6 procent av den totala direkta och indirekta värmeeffekten vid nominell avgiven värmeeffekt eller rumsvärmare som använder en ångkompressionscykel eller absorptionscykel för värmeproduktion och som drivs av elektriska kompressorer eller bränsle. Till produktgruppen hör inte heller luftvärmare, bastuaggregat, lokala rumsvärmare för fastbränsleeller så kallade distansreglerade rumsvärmare som inte klarar självständig drift.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och dessutom omfattas lokala rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kilowatt av krav på energimärkning. Kraven på energimärkning tillämpas dock inte på elektriska rumsvärmare, lysande rumsvärmare eller rumsvärmare med strålningsrör.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()