Lokala rumsvärmare, fastbränsle
Lot 20


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör lokala rumsvärmare för fastbränsle med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kilowatt.
  • Till produktgruppen hör inte lokala rumsvärmare för fastbränsle som är avsedda endast för förbränning av icke-träbaserad biomassa eller för utomhusbruk eller vars direkta värmeeffekt är mindre än 6 procent av den totala direkta och indirekta värmeeffekten vid nominell avgiven värmeeffekt eller som inte är fabriksmonterade eller som inte levereras av en och samma tillverkare som prefabricerade komponenter eller delar att montera på plats. Till produktgruppen hör inte heller luftvärmare eller bastuaggregat.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()