Luftvärmare och kylprodukter
ENER Lot 21


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör produkter för ventilationsvärme med en nominell uppvärmningskapacitet på högst 1 megawatt samt produkter för kylning och processkylaggregat av högtemperaturtyp med en nominell kylkapacitet på högst 2 megawatt samt fläktkonvektorer.
  • Till produktgruppen hör inte produkter som ingår i följande produktgrupper: lokala rumsvärmarepannor och värmepumpar för rumsuppvärmningpannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedningluftkonditioneringsapparater och komfortfläktarsamt kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat. Till produktgruppen hör inte heller komfortkylaggregat vars utloppstemperatur för kylt vatten är lägre än + 2 °C och processkylaggregat av högtemperaturtyp vars utloppstemperatur för kylt vatten är lägre än + 2 °C eller högre än + 12 °C, produkter som är konstruerade för att huvudsakligen drivas med biobränslen, produkter som drivs med fasta bränslen, kraftvärmeprodukter, produkter i anläggningar som omfattas av industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU, processkylaggregat av högtemperaturtyp som enbart utnyttjar evaporativ kondensering eller en absorptionsprocess med värme, specialtillverkade produkter som byggs på plats och tillverkas i enstaka exemplar eller produkter för ventilationsvärme och/eller produkter för kylning vars huvudfunktion är produktion eller lagring av ömtåliga material vid vissa temperaturer i kommersiella, institutionella eller industriella anläggningar och där rumsuppvärmning och/eller rumskylning är en sekundär funktion, och vars energieffektivitet i fråga om denna funktion är beroende av huvudfunktionens effektivitet. Köldmedier hör inte heller till produktgruppen.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()