Luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar
Lot 10


Under beredning

Uppdatering

I kraft
  • Till produktgruppen hör elektriska nätanslutna luftkonditioneringsapparater med en nominell effekt på högst 12 kilowatt för kylning, eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion, och komfortfläktar med elektrisk ineffekt på högst 125 watt.
  • Till produktgruppen hör inte apparater som inte använder elenergi och inte heller luftkonditioneringsapparater som inte använder luft som värmeöverföringsmedium. Till produktgruppen hör inte heller ventilationsaggregateller köksfläktar.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och dessutom omfattas luftkonditioneringsapparater av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()