Monitoimidigiboksit

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat esim. kortinlukijalla varustetut digiboksit.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu perusdigiboksit.
  • Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmälle ei ole vaatimuksia. Tuoteryhmän toimialayhteisö on kuitenkin solminut vapaaehtoisen sopimuksen.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()