Perusdigiboksit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään kuuluvat perusdigisovittimet eli perusdigiboksit, joilla voidaan muuntaa digitaalista yleislähetyssignaalia analogisille televisioille tai radioille soveltuvaksi analogiseksi signaaliksi. Lisätoimintoja voivat olla toinen viritin, sisäistä kovalevyä käyttävä tallennustoiminto tai katseluajan siirtotoiminto.
 • Tähän tuoteryhmään eivät kuulu kortinlukijalla varustetut digiboksit. Näille ns. monitoimidigibokseille on laadittu vapaaehtoinen sopimus valmistajien kesken.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 25.2.2009:

 • Teknisten asiakirjojen on sisällettäliitteen I kohdan 6 mukaiset tiedot.
 • Sovittimesta virtansa saavien, lähetyksen vastaanottamisessa tarvittavien ulkoisten lisälaitteiden, kuten maanpäällisen verkon aktiiviantennien, satelliittiverkon lautasantennien taajuusmuuntimien tai kaapeli- tai televerkon modeemien, tehonkulutustietoja ei tarvitse sisällyttää teknisiin asiakirjoihin.
 • Kuluttajille ilmoitetaan perusdigisovittimen tehonkulutus valmiustilassa ja aktiivisessa toimintatilassa watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

Voimaantulo 25.2.2012:

Markkinoille saatettavat perusdigisovittimet eivät saa ylittää seuraavia tehonkulutusarvoja:

Valmiustila Aktiivinen toimintatila
Perusdigisovitin 0,50 W 5,00 W
Kiintiö näytölle valmiustilassa + 0,50 W
Kiintiö kovalevylle + 6,00 W
Kiintiö toiselle virittimelle + 1,00 W
Kiintiö HD-dekooderille + 1,00 W
 • Kaikissa perusdigisovittimissa tulee olla valmiustilatoiminto eli stand-by tila, josta kaukosäätimellä saadaan laite aktivoitua.
 • Laitteen tulee automaattisesti siirtyä valmiustilaan alle kolmen tunnin kuluttua viimeisestä käyttäjän suorittamasta toimenpiteestä, esimerkiksi kanavanvaihdosta, ja tätä koskeva varoitus on annettava ruudulle kaksi minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.
 • Edellä mainitut tehonkulutukset on määriteltävä luotettavalla, tarkalla ja toistettavissa olevalla mittausmenetelmällä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

Perusdigisovitin, jossa ei ole lisäominaisuuksia:

 • aktiivinen toimintatila: 4,00 W
 • valmiustila, näyttötoimintoa lukuun ottamatta: 0,25 W
 • poiskytkentätila: 0 W.

Perusdigisovitin, joka on varustettu sisäisellä kovalevyllä:

 • aktiivinen toimintatila 10,00 W
 • valmiustila, näyttötoimintoa lukuun ottamatta: 0,25 W
 • poiskytkentätila: 0 W.

Viitearvot koskevat perusdigisovitinta peruskokoonpanossaan ja sisäänrakennetulla automaattisella valmiustilatoiminnolla ja syväpoiskytkentäkytkimellä varustettuna.