Perusdigiboksit
Lot 0


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Perusdigisovittimella (perusdigiboksilla) tarkoitetaan erillislaitetta, jonka tärkeimpänä tehtävänä on muuntaa peruslaatuista (SD) tai teräväpiirtolaatuista (HD) digitaalista yleislähetyssignaalia analogisille televisioille tai radioille soveltuvaksi analogiseksi signaaliksi. Lisätoimintoja voivat olla toinen viritin, sisäistä kovalevyä käyttävä tallennustoiminto tai katseluajan siirtotoiminto.

Perusdigiboksien ekosuunnitteluasetus ei koske kortinlukijalla varustettuja digibokseja. Näille ns. monitoimidigibokseille ei ole tulossa vaatimuksia, vaan niille on laadittu vapaaehtoinen sopimus valmistajien kesken.

Digibokseille ei ole energiamerkintää.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Teknisten asiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) Valmiustila ja aktiivinen toimintatila

 • tehonkulutustiedot watteina kahden desimaalin tarkkuudella, mukaan luettuina eri lisätoimintojen ja/tai –osien kulutustiedot
 • käytetty mittausmenetelmä
 • mittauksen kesto
 • kuvaus siitä, miten laitteen toimintatila valittiin tai ohjelmoitiin
 • vaiheet, joiden jälkeen laite on tilassa, jossa se vaihtaa tilaansa automaattisesti
 • mahdolliset laitteen toimintaa koskevat huomautukset.

b) Mittausten parametriarvot

 • mittauslämpötila
 • testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä
 • sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö
 • virtalähteen jännitevaihtelu testien aikana
 • sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat
 • syötesignaalin radiotaajuus (RF, digitaalisille maanpäällisille lähetyksille) tai välitaajuus (IF, satelliittilähetyksille)
 • audio-/video-testisignaalit MPEG-2 Transport Stream -formaatin kuvauksen mukaisesti
 • säätimien asennot.

Sovittimesta virtansa saavien, lähetyksen vastaanottamisessa tarvittavien ulkoisten lisälaitteiden, kuten maanpäällisen verkon aktiiviantennien, satelliittiverkon lautasantennien taajuusmuuntimien tai kaapeli- tai televerkon modeemien, tehonkulutustietoja ei tarvitse sisällyttää teknisiin asiakirjoihin.

Valmistajien on varmistettava, että kuluttajille ilmoitetaan perusdigisovittimen tehonkulutus valmiustilassa ja aktiivisessa toimintatilassa watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

Erityiset vaatimukset

Markkinoille saatettavat perusdigisovittimet eivät saa ylittää seuraavia tehonkulutusarvoja (voimaantulo 25. helmikuuta 2012):

Valmiustila Aktiivinen toimintatila
Perusdigisovitin 0,50 W 5,00 W
Kiintiö näytölle valmiustilassa + 0,50 W
Kiintiö kovalevylle + 6,00 W
Kiintiö toiselle virittimelle + 1,00 W
Kiintiö HD-dekooderille + 1,00 W
 • Kaikissa perusdigisovittimissa tulee olla valmiustilatoiminto eli stand-by tila, josta kaukosäätimellä saadaan laite aktivoitua.
 • Laitteen tulee automaattisesti siirtyä valmiustilaan alle kolmen tunnin kuluttua viimeisestä käyttäjän suorittamasta toimenpiteestä, esimerkiksi kanavanvaihdosta, ja tätä koskeva varoitus on annettava ruudulle kaksi minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.

Edellä mainitut tehonkulutukset on määriteltävä luotettavalla, tarkalla ja toistettavissa olevalla mittausmenetelmällä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka. Luontevinta on toteuttaa mittaus käyttäen standardia IEC 62087:2008.

 

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 107/2009 liitteessä III

Perusdigisovitin, jossa ei ole lisäominaisuuksia:

 • aktiivinen toimintatila: 4,00 W
 • valmiustila, näyttötoimintoa lukuun ottamatta: 0,25 W
 • poiskytkentätila: 0 W.

Perusdigisovitin, joka on varustettu sisäisellä kovalevyllä:

 • aktiivinen toimintatila 10,00 W
 • valmiustila, näyttötoimintoa lukuun ottamatta: 0,25 W
 • poiskytkentätila: 0 W.

Viitearvot koskevat perusdigisovitinta peruskokoonpanossaan ja sisäänrakennetulla automaattisella valmiustilatoiminnolla ja syväpoiskytkentäkytkimellä varustettuna.