Enkla digitalboxar
Lot 0


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till denna produktgrupp hör enkla digitalboxar som används för att konvertera okrypterade digitala sändningssignaler till analoga signaler som är lämpliga för analoga tv- eller radioapparater. Ytterligare funktioner kan vara en andra mottagare, tidsförskjutnings- och inspelningsfunktioner med hjälp av en integrerad hårddisk.
  • Till denna produktgrupp hör inte digitalboxar med kortläsare. Ett frivilligt avtal för tillverkarna har gjorts upp för de så kallade avancerade digitalboxarna.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()