Puhaltimet
Lot 11


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmä kattaa puhaltimet teholuokassa 125 W – 500 kW

Monet puhaltimet ovat osa rakennuksiin asennettuja ilmanvaihtojärjestelmiä. Tuoteryhmään kuuluvat aksiaali-, keskipako-, ristivirtaus- ja sekavirtauspuhaltimet, joko moottorilla varustettuna tai rakenteellisesti integroituina muihin energiaan liittyviin tuotteisiin. Puhaltimella tarkoitetaan pyörivillä siivillä varustettua konetta, jota käytetään pitämään yllä sen läpi kulkevaa jatkuvaa kaasuvirtaa (yleensä ilmavirtaa).

Asetusta ei sovelleta kuivausrumpuihin (< 3 kW) tai liesituulettimiin (< 280 W) integroituihin puhaltimiin, ATEX-tilojen puhaltimiin, eikä erityisolosuhteissa, kuten yli 100 °C tai alle -40 °C asteisen kaasun siirtämiseen tarkoitettuihin puhaltimiin, eikä suurjännitteellä toimiviin laitteisiin. Vaatimuksia ei sovelleta myöskään puhaltimen optimaalisen kierrosnopeuden ollessa yli 8000 rpm tai ominaissuhteen yli 1,11.

Ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään 500 kilowatin moottoreilla varustettujen puhaltimien kokonaissähkönkulutus on 344 terawattituntia vuodessa ja nousee 560 terawattituntiin vuonna 2020, jos unionin markkinakehitys jatkuu nykyisen kaltaisena. Puhaltimien energiatehokkuutta on mahdollista parantaa suunnittelun avulla kustannustehokkaasti noin 34 terawattituntia vuodessa vuonna 2020 eli 16 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä vastaavalla määrällä.

 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

  • Tuotetietovaatimukset asetetaan liitteessä I kohdassa 3. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013
  • Mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä II vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Erityiset vaatimukset

  • Ilmanvaihtopuhaltimien tavoite-energiatehokkuus ei saa olla asetuksen liitteessä I olevan kohdan 2 taulukossa 1 määriteltyä tavoite-energiatehokkuutta alhaisempi. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013
  • Puhaltimien tavoite-energiatehokkuus ei saa olla asetuksen liitteessä I olevan kohdan 2 taulukossa 2 määriteltyä tavoite-energiatehokkuutta alhaisempi. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Puhaltimien uudelleenkatselmointiin liittyvä esiselvitys (2015):

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Puhallinten paras markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 327/2011 liitteessä IV

Näitä viitearvoja ei välttämättä aina pystytä saavuttamaan kaikissa sovelluksissa tai koko tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalla tehoalueella.

Puhallinten ohjeelliset viitearvot

Puhallintyypit Liitäntätapa
(A–D)
Hyötysuhdeluokka
(staattinen tai kokonaishyötysuhde)
Hyöty-
suhdetaso
Aksiaalipuhallin A, C staattinen 65
B, D kokonaishyötysuhde 75
Eteenpäin kaartuvilla siivillä varustettu keskipakopuhallin ja radiaalisiivillä varustettu keskipakopuhallin A, C staattinen 62
B, D kokonaishyötysuhde 65
Taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettu koteloimaton keskipakopuhallin A, C staattinen 70
Taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettu koteloitu keskipakopuhallin A, C staattinen 72
B, D kokonaishyötysuhde 75
Sekavirtauspuhallin A, C staattinen 61
B, D kokonaishyötysuhde 65
Ristivirtapuhallin B, D kokonaishyötysuhde 32