Fläktar
Lot 11


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör fläktar med en ineffekt på 0,125–500 kilowatt, även när de är integrerade i andra energirelaterade produkter.
  • Till produktgruppen hör inte fläktar enligt artikel 1.2–3i ekodesignförordningen, såsom fläktar som är integrerade i vissa torktumlare eller köksfläktar, eller fläktar som särskilt är avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar eller där driftstemperaturen för den gas som flyttas överskrider 100 °C.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()