Rakennusautomaatio


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmän ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on meneillään. Lisätietoa esiselvitystä varten avatulta verkkosivustolta: https://ecodesignbacs.eu/

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()