Ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen työsuunnitelma 2022–2024

Ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskeva työsuunnitelma on tehty vuosiksi 2022–2024. Työsuunnitelma sisältää luettelon uusista energiaan liittyvistä tuoteryhmistä, joista komissio aikoo käynnistää kartoitustutkimuksia tulevina vuosina. Uudet tuoteryhmät ovat: matalan lämpötilan lämmönsäteilijät (mm. säteilylähteet ja konvektorit), ammattikäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet, ammattikäyttöön tarkoitetut astianpesukoneet, yleislaturit sekä sähköajoneuvojen laturit. Etusijalle asetettiin tuotteet, joilla on suurin energia- ja/tai materiaalitehokkuuteen liittyvä potentiaali, ja jotka saivat samalla hyvät tulokset myös muiden kriteerien perusteella (ks. taulukko). Uusien tuoteryhmien lisäksi vuosina 2022–2026 uudelleen katselmoidaan kaikki 33 vanhaa ekosuunnitteluasetusta.

 Ammattikäyttöön tarkoitettu astianpesukoneAmmattikäyttöön tarkoitettu pyykinpesukone

Tuoteryhmä Energiansäästöpotentiaali vuodelle 2030 (käyttövaiheen tai materiaalitehokkuuden osalta) Huomioitavia seikkoja
Matalan lämpötilan lämmönsäteilijät (muun muassa säteilylähteet ja konvektorit) 170 petajoulea (PJ) (käyttövaihe) Suurin energiansäästöpotentiaali, tärkeä perusparannusaallon ja rakennusten hiilestä irtautumisen kannalta
Ammattikäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet 33 PJ (käyttövaihe) Tutkittu aiemmin ja pidetään nykyään kehittyneempänä teknisen standardoinnin edistymisen perusteella
Ammattikäyttöön tarkoitetut astianpesukoneet 20 PJ (käyttövaihe) Tutkittu aiemmin ja pidetään nykyään kehittyneempänä teknisen standardoinnin edistymisen perusteella
Yleislaturit 12–27 PJ (sidottu energia) Toteutetaan voimassa olevan asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä.
Sähköajoneuvojen laturit 11 PJ (käyttövaihe) Mahdolliset energiansäästöt kasvavat vuodesta 2030 alkaen lähes 76 PJ:n vuotuiseen säästöön vuonna 2050. Näin ollen on järkevää harkita vaatimusten asettamista ennen kuin asennetaan suuri määrä latureita, jotka ovat mahdollisesti tehottomia.

Työsuunnitelma keskittyy entistä enemmän ekologisen suunnittelun kiertotalousnäkökohtiin. Tulevaisuudessa komissio aikoo arvioida uusien tuotekohtaisten vaatimusten käyttöönoton mahdollisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Uudet tuotekohtaiset vaatimukset koskisivat kierrätysmateriaalin osuutta, kestävyyttä, laiteohjelmistoja ja ohjelmistoja sekä niukkoja ympäristön kannalta merkityksellisiä ja kriittisiä raaka-aineita (ks. alempi taulukko).

Vaatimustyypit Energiansäästöpotentiaali vuodelle 2030 (käytön tai materiaalitehokkuuden osalta)
Kierrätysmateriaalin osuus 160 PJ (materiaalisisältö)
Kestävyys, laiteohjelmisto ja ohjelmisto Vähintään 175–1052 PJ (materiaalisisältö)
Niukat, ympäristön kannalta merkitykselliset ja kriittiset raaka-aineet Suuri resurssipotentiaali

Komissio lopettaa joidenkin tuoteryhmien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelun tai uudelleentarkastelun, koska niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat osoittautuneet rajallisiksi tai vaikeasti hyödynnettäviksi ja niitä koskevaa työtä ei ole voitu jatkaa käytettävissä olevien hallinnollisten resurssien rajoissa. Lopetettavia tuoteryhmiä ovat: kompressorit, ikkunat, valaistuksen säätö, vedenkeittimet, rakennusautomaatio, käsienkuivauslaitteet, hissit, kylmäkuljetuskontit, painepesurit, yhdyskäytävät (kotitalouksien verkkolaitteet) sekä tukiasemat.

Lisätietoa komission sivuilta: Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024 (europa.eu) (Sivulla on kolme dokumenttia, joista kaksi ylintä pystyy lataamaan suomeksi painamalla download, jonka jälkeen avautuu sivu, josta kieliversion ja latausformaatin voi valita.)