Hissit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Hissit-tuoteryhmän esiselvitys on valmistunut. Lisätietoa esiselvityksestä löytyy tätä varten avatulta verkkosivulta.  Esiselvityksessä tarkastellaan mm. tuoteryhmän soveltuvuutta ja tarvetta ekosuunnittelusääntelyyn.

Päätös mahdollisesta sääntelyn aloittamisesta tehdään esiselvityksen valmistumisen jälkeen, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

31.10.2019 valmistunut hissien ekosuunnittelun esiselvitysraportti

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()