Hissit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Hissit-tuoteryhmän esiselvitys on aloitettu. Lisätietoa esiselvityksestä löytyy tätä varten avatulta verkkosivulta.  Mikäli haluat ilmoitukset selvityksen etenemisestä ja kutsut sidosryhmäkuulemisiin, voit rekisteröityä samalle sivustolle.

Esiselvityksen tarkoituksena on tarkastella tuoteryhmän soveltuvuutta ja tarvetta ekosuunnittelusääntelyyn. Päätös mahdollisesta sääntelyn aloittamisesta tehdään esiselvityksen valmistuttua.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()