Hissit

Tuoteryhmän kuvaus

Hissit-tuoteryhmän esiselvitys on valmistunut. Lisätietoa esiselvityksestä löytyy tätä varten avatulta verkkosivulta.  Esiselvityksessä tarkastellaan mm. tuoteryhmän soveltuvuutta ja tarvetta ekosuunnittelusääntelyyn.

Esiselvityksen perusteella todettiin, että ekosuunnitteluasetuksen valmistelua ei jatketa ainakaan toistaiseksi.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

31.10.2019 valmistunut hissien ekosuunnittelun esiselvitysraportti