Hissar


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

Förstudie för produktgruppen pågår. Mer information om förstudien finns på den webbplats som öppnats för detta ändamål.  Om du vill få meddelanden om hur förstudien framskrider och inbjudningar till samråd för intressenter, kan du registrera dig på webbplatsen i fråga.

Syftet med förstudien är att granska produktgruppens lämplighet och behov av ekodesignkrav. Beslutet om huruvida eventuella bestämmelser behövs fattas då förstudien är klar.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()