Painepesurit

Tuoteryhmän kuvaus

Painepesurit-tuoteryhmän taustaselvitys on valmistunut.  Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta.

Selvityksen perusteella tunnistettiin, että tuoteryhmällä on rajoittuneet potentiaaliset hyödyt. Ekosuunnitteluasetuksen valmistelua ei jatketa ainakaan toistaiseksi.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot