Käsienkuivauslaitteet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Käsienkuivauslaitteita koskeva esiselvitys on valmistunut. Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on hand dryers). Mahdollisen ekosuunnitteluasetuksen valmistelun aloittamisesta ei ole vielä tietoa.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Toukokuussa 2020 valmistunut ekosuunnittelun esiselvitysraportti

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()