Käsienkuivauslaitteet

Tuoteryhmän kuvaus

Käsienkuivauslaitteita koskeva taustaselvitys on valmistunut vuonna 2020. Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on hand dryers). Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys.  Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta.

Taustaselvityksen perusteella todettiin, että ekosuunnitteluasetuksen valmistelua ei jatketa ainakaan toistaiseksi.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Toukokuussa 2020 valmistunut ekosuunnittelun esiselvitysraportti