Handtorkar


Under beredning

Uppdatering

I kraft

En förstudie om handtorkar pågår. Mer information finns på den webbplats som öppnats för studien (Ecodesign preparatory study on hand dryers). På webbplatsen kan du registrera dig som intressent, varvid du får information om hur förstudien framskrider och inbjudningar till samrådsmöten.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()