Vedenkeittimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmä on mainittu komission työsuunnitelmassa 2016-2019, mutta valmistelua ei ole vielä aloitettu.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()