Vedenkeittimet

Tuoteryhmän kuvaus

Vedenkeittimet-tuoteryhmän taustaselvitys on valmistunut vuonna 2021. Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys. Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta.

Selvityksen perusteella todettiin, että ekosuunnitteluasetuksen valmistelua ei jatketa ainakaan toistaiseksi.

 

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot