Kompressorit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat alustavasti keskipakokompressorit, joiden tilavuusvirta on 5-1280 litraa sekunnissa sekä mäntäkompressorit, joiden tilavuusvirta on 2-64 litraa sekunnissa, ja jotka toimivat yhdellä tai useammalla kolmivaihemoottorilla.
  • Tuoteryhmään eivät alustavasti kuulu kompressorit, jotka on suunniteltu käsittelemään muita kaasuja kuin puhdasta ilmaa, tai erityisesti käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa tai erityisesti käytettäviksi tiloissa, joissa ympäristön lämpötila ylittää 40 ℃ tai joissa keskimääräinen sisääntulolämpötila on alle -15 ℃ tai yli 100 ℃.
  • Tuoteryhmälle on alustavasti tulossa ekosuunnitteluvaatimuksia.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()