Kompressorit

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat alustavasti keskipakokompressorit, joiden tilavuusvirta on 5-1280 litraa sekunnissa sekä mäntäkompressorit, joiden tilavuusvirta on 2-64 litraa sekunnissa, ja jotka toimivat yhdellä tai useammalla kolmivaihemoottorilla.
  • Tuoteryhmään eivät alustavasti kuulu kompressorit, jotka on suunniteltu käsittelemään muita kaasuja kuin puhdasta ilmaa, tai erityisesti käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa tai erityisesti käytettäviksi tiloissa, joissa ympäristön lämpötila ylittää 40 ℃ tai joissa keskimääräinen sisääntulolämpötila on alle -15 ℃ tai yli 100 ℃.
  • Vaikutustenarvioluonnoksen 2021 perusteella todettiin, että tuoteryhmä osoitti odotettua pienempää potentiaalia. Ekosuunnitteluasetuksen valmistelua ei jatketa ainakaan toistaiseksi.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.