Kompressorer
ENER Lot 31


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • I produktgruppen ingår preliminärt centrifugalkompressorer vars volymflöde är 5–1 280 liter per sekund samt kolvkompressorer vars volymflöde är 2–64 liter per sekund och som fungerar med en eller flera trefasmotorer.
  • Preliminärt ingår i produktgruppen inte kompressorer som är konstruerade att hantera andra gaser än ren luft eller för att särskilt användas i explosionsfarliga omgivningar eller särskilt i omgivningar där temperaturen överstiger 40 ℃ eller där den genomsnittliga temperaturen vid inloppet understiger -15 ℃ eller överstiger 100 ℃.
  • Ekodesignkrav kommer preliminärt att fastställas för produktgruppen.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()