Kylmäkuljetuskontit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Kylmäkuljetuskontteja koskeva esiselvitys on meneillään. Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on refrigerator containers) Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon esiselvityksen etenemisestä ja saat kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()