Kylmäkuljetuskontit

Tuoteryhmän kuvaus

Kylmäkuljetuskontit-tuoteryhmän taustaselvitys on osittain valmistunut vuonna 2020.  Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta.

Selvityksen perusteella todettiin, että ekosuunnitteluasetuksen valmistelua ei jatketa ainakaan toistaiseksi.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot