Kylmäkuljetuskontit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmä on listattu vuosien 2016-2019 työohjelmassa, mutta sen valmistelua ei ole vielä aloitettu.

Ajankohtaista

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()