Kylcontainrar


Under beredning

Uppdatering

I kraft

Produktgruppen ingår i arbetsprogrammet för 2016–2019, men beredningen har fortfarande inte inletts.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()