System för fastighetsautomation och -kontroll


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

En förstudie pågår: https://ecodesignbacs.eu/

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()