Ulkoiset teholähteet
Lot 7


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Teholähdeasetuksen säädökset koskevat kodinkoneita, ruoanlaittolaitteita, tietotekniikkalaitteita, leluja, vapaa-ajan- ja urheiluvälineitä, kehonhoitolaitteita sekä kuluttajaelektroniikkaa kuten radiot, televisiot, videolaitteet tai erilaiset soittimet. Näiden kaikkien yhteisenä nimittäjänä käytetään tässä termiä kulutuselektroniikka. Yleistäen voidaan sanoa, että yllämainittujen tuoteryhmien laitteita syöttävä ulkoinen teholähde, yleiskielellä ”muuntaja”, jonka antoteho on alle 250 wattia, kuuluu teholähdeasetuksen piiriin.

Teholähdeasetusta ei sovelleta jännitteenmuuttimille (230 V -> 115 V), UPS-laitteille, akunlatauslaitteille, halogeenivalojen muuntajille eikä lääkintälaitteille.

Samalle laitteelle ei sovelleta teholähde- ja lepovirta-asetuksia yhtäaikaisesti, mikäli ulkoisen teholähteen antojännite on alle 6 V ja antovirta vähintään 550 mA. Täten esimerkiksi matkapuhelimet ovat lepovirta-asetuksen ulkopuolella, mutta niiden laturit kuuluvat teholähdeasetuksen piiriin.

Tuoteryhmä on päivitettävänä (uudelleentarkasteluun liittyvät esiselvitykset on julkaistu vuosina 2012 ja 2014). Uudelleenkatselmoinnin aikataulu on kuitenkin epäselvä. 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

  • Asetuksen 278/2009 liitteen I kohdassa 3 kerrotaan, mitkä tiedot teknisiin asiakirjoihin on toimitettava. Voimaantulo 27. huhtikuuta 2010
  • Tätä tuoteryhmää koskevat myös lepovirtavaatimukset

Erityiset vaatimukset

  • Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa olla suurempi kuin 0,50 W, hyötysuhteen ollessa vähintään 85 % yli 51 W antotehon (PO) laitteissa ja 100·(0,5 · PO ) % alle 1 W laitteissa sekä 100·(0,09 · ln(PO) + 0,50) % antotehon ollessa välillä 1–51 W. Voimaantulo 27. huhtikuuta 2010
  • Markkinoille tuotuihin laitteisiin saa myydä huolto- tai varaosana teholähteitä 30.6.2015 asti. Voimaantulo ennen toukokuuta 2010

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia rajoja (voimaantulo 27. huhtikuuta 2011):

Arvokilven mukainen antoteho PO Ulkoiset AC/AC teholähteet Ulkoiset AC/DC teholähteet Pienoisjännitteiset teholähteet (UO< 6 V, IO> 550 mA)
PO < 51,0 W 0,50 W 0,30 W 0,30 W
PO > 51,0 W 0,50 W 0,50 W Ei sovelleta

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla seuraavia raja-arvoja pienempi (voimaantulo 27. huhtikuuta 2011):

Arvokilven mukainen antoteho PO Ulkoiset AC/AC- ja AC/DC teholähteet Pienoisjännitteiset teholähteet
(UO  550 mA)
PO < 1,0 W 0,48·PO + 0,140 0,497·PO + 0,067
1,0 W < PO < 51,0 W 0,063 · ln(PO) + 0,622 0,075 · ln(PO) + 0,561
PO > 51,0 W 0,87 0,86

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 278/2009 liitteessä III

a)    Kuormittamaton tila

Ulkoisten teholähteiden pienin saavutettavissa oleva tehonkulutus voidaan approksimoida seuraavasti:

  • 0,1 W tai vähemmän, kun PO ≤ 90 W,
  • 0,2 W tai vähemmän, kun 90 W < PO ≤ 150 W,
  • 0,4 W tai vähemmän, kun 150 W < PO ≤ 180 W,
  • 0,5 W tai vähemmän, kun PO > 180 W.

b)    Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

Ulkoisten teholähteiden paras saavutettavissa oleva aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde voidaan approksimoida tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen (tammikuun 2008 tilanne) mukaisesti seuraavasti:

  • 0,090 · ln(PO) + 0,680, kun 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W
  • 0,890, kun PO > 10,0 W.