Ulkoiset teholähteet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat laitteet, jotka on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta pienempijännitteiseksi tasa- (DC) tai vaihtovirraksi (AC) ja jotka on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen irrotettavalla tai kiinteällä pistokeliitännällä, kaapelilla tai muulla johdotuksella. Laitteiden antotehon on oltava enintään 250 wattia ja niiden on sijaittava omassa kotelossaan erillään syötettävästä laitteesta. Tarkempi määritelmä löytyy artiklasta 2.
 • Tähän tuoteryhmään eivät kuulu jännitteenmuuttimet, keskeytymättömän tehonsyötön laitteet (UPS-laitteet), akunlatauslaitteet, valaistukseen tarkoitetut muuttajat, lääkinnällisten laitteiden ulkoiset teholähteet, aktiiviset PoE-injektorit, autonomisten laitteiden telakointiasemat eivätkä ulkoiset teholähteet, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 1.4.2025 sellaisen samanlaisen ulkoisen teholähteen huolto- tai varaosana, joka on saatettu markkinoille viimeistään 1.4.2020.
 • Tälle tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Uusi ekosuunnitteluasetus astui voimaan vuonna 2019. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 27.4.2011:

 • Teknisen dokumentaation on vaatimustenmukaisuuden arviointia varten sisällettävä liitteen I kohdan 3 mukaiset tiedot.
 • Kaikki vaatimusten noudattamista varten mitattavat arvot on mitattava luotettavalla mittausmenetelmällä, jossa on otettu huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka. Vähintään 0,50 W:n tehon mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla. Alle 0,50 W:n tehon mittaukset on tehtävä enintään 0,01 W:n epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.
 • Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia rajoja:
Arvokilven mukainen antoteho PO Ulkoiset AC/AC teholähteet Ulkoiset AC/DC teholähteet Pienoisjännitteiset teholähteet
(UO < 6 V, IO ≥ 550 mA)
PO ≤ 51,0 W 0,50 W 0,30 W 0,30 W
PO > 51,0 W 0,50 W 0,50 W Ei sovelleta
 • Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla seuraavia raja-arvoja pienempi:
Arvokilven mukainen antoteho PO Ulkoiset AC/AC- ja AC/DC teholähteet Pienoisjännitteiset teholähteet
PO ≤ 1,0 W 0,48·PO + 0,140 0,497·PO + 0,067
1,0 W < PO ≤ 51,0 W 0,063 · ln(PO) + 0,622 0,075 · ln(PO) + 0,561
PO > 51,0 W 0,87 0,86

Voimaantulo 1.4.2020:

 • Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia rajoja:
Arvokilven mukainen antoteho PO Ulkoiset AC/AC teholähteet Ulkoiset AC/DC teholähteet Pienoisjännitteiset teholähteet

 

Monijännitteiset ulkoiset teholähteet
PO ≤ 49,0 W 0,21 W 0,10 W 0,10 W 0,30 W
PO > 49,0 W 0,21 W 0,21 W 0,21 W 0,30 W
 • Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla seuraavia raja-arvoja pienempi:
Arvokilven mukainen antoteho PO Ulkoiset AC/AC- ja AC/DC teholähteet Ulkoiset AC/DC teholähteet Pienoisjännitteiset teholähteet Monijännitteiset ulkoiset teholähteet
PO ≤ 1,0 W 0,5 × PO/1W+ 0,160 0,5 × PO/1W+ 0,160 0,517 × PO/1W+ 0,087 0,497 × PO/1W+ 0,067
1 W < PO ≤ 49,0 W 0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W+ 0,67 0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W+ 0,67 0,0834 × ln(PO/1W) – 0,0014 × Po/1W+ 0,609 0,075 × ln(PO/1W) + 0,561
PO > 49,0 W 0,880 0,880 0,870 0,860

Tietovaatimukset on esitetty asetuksen liitteessä II kohdassa 2.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Kuormittamaton tila, pienin saavutettavissa oleva tehonkulutus
  • 0,002 W, kun P≤ 49,0 W
  • 0,010 W, kun  PO > 49,0 W
 • Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde
  • 0,767 W, kun P≤ 1,0 W
  • 0,905 W, kun 1,0 W < PO ≤ 49,0 W
  • 0,962 W, kun PO > 49,0 W