Externa nätaggregat
Lot 7


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör anordningar som är konstruerade för att omvandla växelström från elnätet till likström eller växelström med lägre spänning och som är ansluten till den anordning som utgör den primära lasten genom en löstagbar eller fast elektrisk anslutning av han-/hontyp, kabel eller annan ledning. Anordningarnas uteffekt ska vara högst 250 watt och de ska vara inneslutna i ett separat hölje skiljt från den apparat som utgör den primära lasten. En närmare definition finns i artikel 2 i ekodesignförordningen.
  • Till denna produktgrupp hör inte spänningsomvandlare, avbrottsfri kraftförsörjning, batteriladdare, omvandlare för halogenlampor, externa nätaggregat för medicintekniska produkter eller externa nätaggregat som har släppts ut på marknaden senast den 30 juni 2015 som en utbytesdel eller en reservdel till ett likadant externt nätaggregat som släppts ut på marknaden senast ett år efter det att ekodesignförordningen trätt i kraft.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()