Uudet ekosuunnitteluasetukset hyväksytty kymmenelle tuoteryhmälle

Komissio julkaisi 1.10.2019 kymmenelle tuoteryhmälle ekosuunnitteluasetukset, joilla asetetaan vaatimuksia tuotteiden energiatehokkuudelle sekä resurssitehokkuudelle. Tuoteryhmät, joille asetuksia julkaistiin ovat:

 • Muuntajat
 • Sähkömoottorit
 • Jääkaapit
 •  Pesukoneet
 • Astianpesukoneet
 • Elektroniset näytöt (myös televisiot)
 • Valonlähteet
 • Kylmälaitteet myyntitoiminnolla
 • Ulkoiset teholähteet
 • Hitsauslaitteet

Hitsauslaitteiden sekä kauppojen kylmälaitteille ekosuunnitteluasetukset tulevat nyt ensimmäistä kertaa ekosuunnittelusääntelyn piiriin. Muille tuoteryhmille ekosuunnitteluasetuksia on ollut jo ennestään.

Asetuksissa on nyt ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen. Esimerkiksi kuluttajalaitteiden osalta korjattavuutta edistetään mm. varmistamalla varaosien saatavuus (varaosia oltava saatavilla useita vuosia tuotteen markkinoille tulon jälkeen), varmistamalla, että korjattavuudesta on riittävästi tietoa saatavilla sekä sillä, että osia on pystyttävä vaihtamaan yleisesti saatavilla työkaluilla ilman, että laitetta tarvitsee hajottaa.

Kuluttajille suunnatuille tuoteryhmille on julkaistu myös energiamerkintäasetukset, jotta kuluttajat voivat helpommin vertailla tuotteiden energiatehokkuutta ostopäätöstä tehdessään.

Komissio arvioi, että nyt julkaistuilla uusilla ekosuunnitteluasetuksilla sekä niihin liittyvillä energiamerkintäasetuksilla saavutetaan säästöä loppuenergiankäytöstä 167 TWh/a vuonna 2030. Säästö vastaa Tanskan vuosittaista energiankulutusta. Hiilidioksidipäästöjä asetukset vähentävät yli 46 milj t. CO2-ekv ja niiden seurauksena eurooppalaiset kotitaloudet säästävät keskimäärin 150 €/talous.

Asetukset tullaan julkaisemaan EUR-LEX:ssä kahdessa vaiheessa:

 • 25.10.2019 ekosuunnitteluasetukset moottoreille, hitsauslaitteille, muuntajille sekä ulkoisille tehonlähteille.
 • 5.12.2019 ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset valonlähteille, jääkaapeille, pyykinpesukoneille, astianpesukoneille, näytöille sekä kaupallisille kylmäkalusteille.
 • Ekosuunnitteluasetus servereille on jo julkaistu Eur-Lex: (EU) 2019/424

Ennen julkaisua EUR-LEX:ssä ekosuunnitteluasetuksiin voi tutustua täällä ja energiamerkintäasetuksiin täällä (sivun lopussa).

Komission tiedote asiasta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895

Asetukset tullaan lisäämään ekosuunnittelu.info:n tuoteryhmäkohtaisille sivuille heti, kun ne ovat saatavilla.

Lisätietoa: tai rakennustuotteiden osalta Pekka Kalliomäki () ja muiden tuotteiden osalta Juha Toivanen ()