Astianpesukoneet kotitalouskäyttöön
Lot 14


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vaatimukset koskevat verkkosähköä käyttäviä astianpesukoneita, joiden voimanlähteenä voidaan käyttää myös akkuja.

Astianpesukoneella tarkoitetaan konetta, joka pesee, huuhtelee ja kuivaa lautasia, laseja, ruokailuvälineitä ja keittoastioita kemiallisesti, mekaanisesti, sähköisesti ja kuumentamalla ja joka on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 • Valmistajan toimittamassa ohjekirjassa on ilmoitettava perusohjelmaksi nimetty pesuohjelma, joka on resurssien kulutuksen kannalta tehokkain normaalilikaisten astioiden pesuun. Lisäksi on ilmoitettava koneen tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa sekä ohjeelliset tiedot ohjelmien kestoista ja energian- ja vedenkulutuksesta eri ohjelmilla. Voimaantulo 1. kesäkuuta 2012
 • Astianpesukoneiden energiankulutuksen laskennassa on käytettävä mainittua perusohjelmaa, joka on voitava valita sen nimisenä koneen ohjelmanvalitsimesta tai näytöstä. Sen tulee olla asetettu oletusohjelmaksi automaattivalinnalla toimivissa koneissa. Voimaantulo 1. joulukuuta 2012

Erityiset vaatimukset

Soveltamispäivä Energiatehokkuus (EEI) Pesutehokkuus (IC) Kuivaustehokkuus (ID)
01.12.11 koneen lev. > 45 cm : EEI < 71
koneen lev. < 45 cm : EEI < 80
IC > 1,12
01.12.13 koneen lev. > 45 cm : EEI < 63
koneen lev. < 45 cm : EEI < 71
ks. yllä kap. > 8 ast. : ID > 1,08
kap. < 8 ast. : ID > 0,86
01.12.16 koneen lev. < 45 cm : EEI < 63 ks. yllä ks. yllä

Taulukkoa luetaan siten, että 1.12.2011 leveydeltään yli 45 cm astianpesukoneiden energiatehokkuusindeksi (EEI) tulee olla pienempi kuin 71. Tätä vastaava energiamerkinnän luokka on A. Pesutehokkuus tulee olla kaikilla koneilla suurempi kuin 1,12. Kuivaustehokkuus määritellään erikseen kapasiteetiltaan 8:aa astiastoa suuremmille ja tätä pienemmille koneille. Asetuksen liitteessä II määritellään EEI:n, IC:n ja ID:n laskentamenetelmä.

Edelleen 1.12.2013 leveydeltään yli 45 cm astianpesukoneiden energialuokka on oltava vähintään A+.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Käytössä on yksi energiamerkki, jota sovelletaan myös akkukäyttöisiin sekä kalustepeitteisiin astianpesukoneisiin.

Tavarantoimittaja on vastuussa seuraavista asioista:

 • Kukin kotitalouksien astianpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio.
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen II mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen VII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen VI mukaisesti.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Kotitalouksien astianpesukoneet
Kotitalouksien astianpesukoneet

Vaatimukset jälleenmyyjille

Käytössä on yksi energiamerkki. Samaa merkkiä sovelletaan myös akkukäyttöisiin astianpesukoneisiin ja kalustepeitteisiin astianpesukoneisiin.

 • 1.12.2011 jälkeen valmistettujen yli 45 cm leveiden laitteiden energiatehokkuuden pitää olla vähintään A.
 • 1.12.2013 valmistettujen yli 45 cm leveiden laitteiden väh. A+ ja alle 45 cm leveiden A.
 • 1.12.2016 jälkeen valmistettujen alle 45 cm leveiden laitteiden pitää olla väh. A+.

Joten vaikka energiamerkissä on luokat A+++ – D, ei asteikon heikompia laitteita saa enää tuoda markkinoille.

Energiamerkin sijoittaminen

Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien astianpesukoneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • vuotuinen energiankulutus
 • vuotuinen vedenkulutus
 • kuivaustehokkuusluokka
 • nimelliskapasiteetti standardiastiastoina peruspesuohjelmalla
 • äänitaso
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

Verkkokauppa

Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

 • Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset. Voimaantulo 1.1.2015 alkaen

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien astianpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä

 • energiatehokkuusluokka
 • nimelliskapasiteetti standardiastiastoina peruspesuohjelmalla
 • vuotuinen energiankulutus
 • vuotuinen vedenkulutus
 • kuivaustehokkuusluokka
 • äänitaso
 • jos malli on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiatehokkuuden, energian- ja vedenkulutuksen, pesu- ja kuivauskyvyn ja äänitason osalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia on määritetty asetuksen 1016/2010 liitteessä IV

1. Kotitalouksien astianpesukoneet, 15 astiastoa (kalustepeitteinen malli):

a)   energiankulutus: 0,88 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 268,9 kWh, josta 246,4 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 10 litraa/pesuohjelma; vastaa 2 800:aa litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: ID > 1,08
e)   äänitaso: 45 dB(A) re 1pW.

2. Kotitalouksien astianpesukoneet, 14 astiastoa (työtason alle asennettava malli):

a)   energiankulutus: 0,83 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 244,9 kWh, josta 232,4 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 10 litraa/pesuohjelma; vastaa 2 800:aa litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: ID > 1,08
e)   äänitaso: 41 dB(A) re 1pW.

3. Kotitalouksien astianpesukoneet, 13 astiastoa (työtason alle asennettava malli):

a)   energiankulutus: 0,83 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 244,9 kWh, josta 232,4 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 10 litraa/pesuohjelma; vastaa 2 800:aa litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: ID > 1,08
e)   äänitaso: 42 dB(A) re 1pW.

4. Kotitalouksien astianpesukoneet, 12 astiastoa (vapaasti seisova malli):

a)   energiankulutus: 0,950 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 278,5 kWh, josta 266 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 9 litraa/pesuohjelma; vastaa 2 520:tä litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: ID > 1,08
e)   äänitaso: 41 dB(A) re 1pW.

5. Kotitalouksien astianpesukoneet, 9 astiastoa (kalustepeitteinen malli):

a)   energiankulutus: 0,800 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 236,5 kWh, josta 224 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 9 litraa/pesuohjelma; vastaa 2 520:tä litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: ID > 1,08
e)   äänitaso: 44 dB(A) re 1pW.

6. Kotitalouksien astianpesukoneet, 6 astiastoa (kalustepeitteinen malli):

a)   energiankulutus: 0,63 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 208,5 kWh, josta 196 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 7 litraa/pesuohjelma; vastaa 1 960:tä litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: 1,08 ≥ ID > 0,86
e)   äänitaso: 45 dB(A) re 1pW.

7. Kotitalouksien astianpesukoneet, 4 astiastoa (vapaasti seisova malli):

a)   energiankulutus: 0,51 kWh/pesuohjelma; vastaava vuotuinen kokonaisenergiankulutus 155,3 kWh, josta 142,8 kWh vuodessa 280 pesuohjelmalla ja 12,5 kWh tehonsäästötiloissa
b)   vedenkulutus: 9,5 litraa/pesuohjelma; vastaa 2 660:tä litraa vuodessa 280 pesuohjelmalla
c)   pesutehokkuusindeksi: IC > 1,12
d)   kuivaustehokkuusindeksi: 1,08 ≥ ID > 0,86
e)   äänitaso: 53 dB(A) re 1pW.