Astianpesukoneet kotitalouskäyttöön
Lot 14


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät kotitalouksien astianpesukoneet, myös sellaiset, jotka voivat käyttää voimanlähteenään myös akkuja, mukaan lukien laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön sekä kalustepeitteiset kotitalouksien astianpesukoneet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana. Tuoteryhmää koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.12.2011:

 • Energiatehokkuusindeksi (EEI), pesutehokkuusindeksi (IC) ja kuivaustehokkuusindeksi (ID) lasketaan liitteen II mukaisesti.
 • Kaikkien kotitalouksien astianpesukoneiden pesutehokkuusindeksin (IC) on oltava suurempi kuin 1,12.

Voimaantulo 1.12.2013:

 • Astianpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on vähintään 11 astiastoa, ja astianpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on 10 astiastoa ja leveys enemmän kuin 45 cm, energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 63.
 • Astianpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on vähintään 8 astiastoa, kuivaustehokkuusindeksin (ID) on oltava suurempi kuin 1,08.
 • Astianpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on enintään 7 astiastoa, kuivaustehokkuusindeksin (ID) on oltava suurempi kuin 0,86.

Voimaantulo 1.12.2016:

 • Astianpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on 8 tai 9 astiastoa, ja astianpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on 10 astiastoa ja leveys enintään 45 cm, energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 63.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 20.12.2011:

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 • Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen VI mukaisesti ja laskettava liitteen VII mukaisesti. Astianpesukoneiden energia- ja kuivaustehokkuusluokkien tulee olla vähintään seuraavan taulukon mukaisia:
Nimellis­kapasiteetti Energia­tehokkuus­luokka vähintään Energia­tehokkuus­indeksi (EEI) pienempi kuin Kuivaus­tehokkuus­luokka vähintään Kuivaus­tehokkuus­indeksi suurempi kuin
Vähintään 8 astiastoa (kokonaisuudessaan voimassa 1.12.2016 alkaen, ks. liite I) A+ 63 A 1,08
Enintään 7 astiastoa (voimassa 1.12.2012) B 0,86
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen II mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Jokainen laite on oltava varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukaisia.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 20.12.2011:

Jälleenmyynti yleisesti

 • Astianpesukoneiden energia- ja kuivaustehokkuusluokkien tulee olla vähintään seuraavan taulukon mukaisia:
Nimellis­kapasiteetti Energia­tehokkuus­luokka vähintään Energia­tehokkuus­indeksi (EEI) pienempi kuin Kuivaus­tehokkuus­luokka vähintään Kuivaus­tehokkuus­indeksi suurempi kuin
Vähintään 8 astiastoa (kokonaisuudessaan voimassa 1.12.2016 alkaen, ks. liite I) A+ 63 A 1,08
Enintään 7 astiastoa (voimassa 1.12.2012) B 0,86

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa kotitalouden astianpesukoneessa on laitteen ulkopinnan etuosassa tai päällä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I mukainen energiamerkki.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on listattu ekosuunnitteluasetuksen liitteessä IV. Viitearvoja on asetettu liittyen energiatehokkuuteen, energian- ja vedenkulutukseen, pesu- ja kuivauskykyyn sekä äänitasoon.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()