Diskmaskiner för hushållsbruk
Lot 14


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk, och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och krav på energimärkning. Produktgruppen omfattas också av krav på elförbrukning i standby-lägeoch om produkterna är anslutna till elnätet också av krav på elförbrukning i standby-läge för nätanslutna apparater. Dessa krav beskrivs inte på denna produktsida, utan de måste kontrolleras separat.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()