Kommenttipyyntö paikallisia tilalämmittimiä koskevan komission asetuksen muuttamisesta

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja liitteenä (asetus+liite) olevasta ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) toimeenpanosäädöksen 2015/1188 muutosesityksestä. Asetukset saa kommentoitavaksi ympäristöministeriön Pekka…
Lue lisää