Anna palautetta uuden työsuunnitelman valmisteluun (muut kuin energiaan liittyvät tuotteet)

Komissio kysyy palautetta  uusien tuoteryhmien (muut kuin energiaan liittyvät tuotteet) ekosuunnittelun työsuunnitelman tekoa varten.

Komissio haluaa erityisesti palautetta siitä:

 • ovatko uuteen työsuunnitelman alustavaan tarkasteluun valitut tuoteryhmät ja horisontaaliset asiat oikeita,
 • mikä olisi tuoteryhmien tärkeysjärjestys, 
 • mitkä ovat olennaisimmat näkökohdat, joihin tuoteryhmien tai horisontaalisten asioiden osalta osalta tulisi puuttua,
 • millaiset ovat arvioidut ympäristövaikutusten parantamismahdollisuudet,
 • minkä tasoisia vaatimuksia tuoteryhmille tulisi asettaa,
 • millaiset ovat tuoteryhmiin liittyvien arvoketjujen ympäristö- ja kiertotalousnäkökohdat, miten arvoketjut toimivat ja miten parhaiten varmistaa, että vaatimukset ovat teknisesti toteutettavissa ja että ne voidaan panna täytäntöön.

Työsuunnitelman valmistelun ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tunnistaa potentiaaliset tuoteryhmät, välituotteet sekä kaikkia tuoteryhmiä koskevat horisontaaliset asiat, jotka otetaan mukaan ensimmäiseen uuden ekosuunnitteluasetuksen mukaiseen työsuunnitelmaan. Tässä vaiheessa näiden osalta arvioidaan siis mm. ympäristövaikutuksia ja niiden parantamismahdollisuuksia, markkinoita sekä mahdollisia puutteita nykyisessä sääntelyssä. Lopullisessa työsuunnitelmassa julkaistaan luettelo uusista tuoteryhmistä, jotka otetaan ekosuunnittelussa tarkempaan tarkasteluun ja joille sitten tarkastelun jälkeen voidaan valmistella ekosuunnitteluasetuksia, joilla vähennetään tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Julkinen konsultaatio on avoinna 12.5.2023 saakka komission nettisivuilla: New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu)

Sen jälkeen työsuunnitelmaa valmistellaan touko-kesäkuussa työpajoissa, jonka jälkeen toinen versio, jossa otetaan huomioon konsultaation ja työpajojen kommentit julkaistaan Q3/2023. Työohjelma valmistuu lopullisesti luultavasti 2024 puolella, jonka jälkeen siis vasta tiedetään mitä tuoteryhmiä alla olevista tulee uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan.

Tässä vaiheessa ensimmäiseen tarkasteluun oltaisiin alustavasti ottamassa alla mainitut tuoteryhmät:

Lopputuotteet:

 • Tekstiilit ja jalkineet
 • Huonekalut
 • Keraamiset tuotteet
 • Renkaat
 • Pesuaineet
 • Vuodepatjat
 • Voiteluaineet
 • Maalit ja lakat
 • Kosmeettiset tuotteet
 • Lelut
 • Kalastusverkot ja pyydykset
 • Imukykyiset hygieniatuotteet

Välituotteet:

 • Rauta ja teräs
 • Ei-rautametallit (muut kuin alumiini)
 • Alumiini ja seokset
 • Kemikaalit (suuret epäorgaaniset ja orgaaniset kemikaalit, epäorgaaniset peruskemikaalit)
 • Muovi ja polymeerit
 • Paperi, sellupaperi ja kartongit
 • Lasi

Horisontaaliset asiat:

 • Kestävyys
 • Kierrätettävyys
 • Kierrätysmateriaalin osuus

Lisätietoja: