Muovit ja polymeerit

Tuoteryhmän kuvaus

Muovi on polymeerimateriaali, jota voidaan muovata tai muotoilla, yleensä käyttämällä lämpöä ja painetta. Se sisältää yleensä polymeerejä ja lisäaineita, jotka antavat lisäominaisuuksia seokselle. Sovellusala on muoviset perusmateriaalit, synteettiset kumit ja happea sisältävät hiilivedyt.

Tuoteryhmä on ehdolla uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.  Jos tuoteryhmä valitaan mukaan ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, niin tuoteryhmälle tehdään tarkempi taustaselvitys, jonka perusteella sille voidaan mahdollisesti tehdä tuoteryhmäkohtainen ekosuunnitteluasetus. Ekosuunnitteluasetuksessa asetetaan erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla vähennetään tuoteryhmän ympäristövaikutuksia.

Lue lisää täältä.

Asetukset ja harmonisoidut standardit