Keraamiset tuotteet

Tuoteryhmän kuvaus

  • Viemäreihin ja viemäreihin käyttävät lasitetut saviputket ja liittimet sekä happosäiliöt ja tallituotteet.
  • Paisutettu savikiviaineesta tehdyt huokoiset keraamiset puutarha- ja maisemasuunnittelussa irtomateriaalina käytettävät tuotteet (esim. penkereiden täytteet tienrakennuksessa, viherkattojen alustat, suodatin- ja salaojitustäytteet).
  • Kotitalouskeramiikka, joka kattaa astiat, keinotekoiset ja hienot posliinitavarat, fajanssit ja hienot kivitavarat.
  • Saniteettitavarat, joihin kuuluvat wc-kulhot, bideet, pesualtaat, vesisäiliöt ja juomalähteet.
  • Tekninen keramiikka, jota toimitetaan ilmailu- ja autoteollisuudelle (moottorin osat, katalysaattorin kannattimet), elektroniikkaa (kondensaattorit, pietsosähkö), biolääketieteelle (luun korvaaminen), ympäristönsuojeluun (suodattimet) ja moneen muuhun käyttöön.

Tuoteryhmä on ehdolla uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.  Jos tuoteryhmä valitaan mukaan ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, niin tuoteryhmälle tehdään tarkempi taustaselvitys, jonka perusteella sille voidaan mahdollisesti tehdä tuoteryhmäkohtainen ekosuunnitteluasetus. Ekosuunnitteluasetuksessa asetetaan erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla vähennetään tuoteryhmän ympäristövaikutuksia.

Lue lisää täältä.

Asetukset ja harmonisoidut standardit