Kemikaalit

Tuoteryhmän kuvaus

Epäorgaaniset kemikaalit: ammoniakki, typpihappo, rikkihappo, fosforihappo ja fluorivetyhappo. Epäorgaaniset peruskemikaalit: kaustinen sooda ja sooda (kutsutaan natriumiksi karbonaatti, mukaan lukien natriumbikarbonaatti), titaanidioksidi (kloridi- ja sulfaattiprosessin reiteistä), synteettinen amorfinen piidioksidi (pyrogeeninen piidioksidi, saostettu piidioksidi ja piidioksidi geeli). Orgaaniset kemikaalit: alemmat olefiinit krakkausprosessissa, aromaattiset aineet, kuten bentseeni/tolueeni/ksyleeni (BTX), hapetetut yhdisteet, kuten etyleenioksidi, eteeni glykolit ja formaldehydi, typpiyhdisteet, kuten akryylinitriili ja tolueenidi-isosyanaatti, halogenoidut yhdisteet, kuten etyleenidikloridi (EDC) ja vinyylikloridi monomeeri (VCM), rikki- ja fosforiyhdisteet sekä organometalliyhdisteet.

Tuoteryhmä on ehdolla uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.  Jos tuoteryhmä valitaan mukaan ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, niin tuoteryhmälle tehdään tarkempi taustaselvitys, jonka perusteella sille voidaan mahdollisesti tehdä tuoteryhmäkohtainen ekosuunnitteluasetus. Ekosuunnitteluasetuksessa asetetaan erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla vähennetään tuoteryhmän ympäristövaikutuksia.

Lue lisää täältä.

Asetukset ja harmonisoidut standardit