Maalit ja lakat

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, jotka kuuluvat maaleja ja lakkoja koskevan direktiivin 2004/42/EY soveltamisalaan. Maaleilla ja lakoilla tarkoitetaan rakennuksiin, niiden verhoiluun, varusteisiin ja rakenteisiin levitettäviä pinnoitteita, joita käytetään koriste-, toiminnallisiin ja suojaaviin tarkoituksiin. Huomaa, että myös ajoneuvojen korjausmaalaukset sisältyvät tuoteryhmään. Maalit, joita käytetään työkoneissa (eli veneissä, laivoissa ja lentokoneissa) tai tiemerkintöihin eivät ole mukana.

Tuoteryhmä on ehdolla uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.  Jos tuoteryhmä valitaan mukaan ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, niin tuoteryhmälle tehdään tarkempi taustaselvitys, jonka perusteella sille voidaan mahdollisesti tehdä tuoteryhmäkohtainen ekosuunnitteluasetus. Ekosuunnitteluasetuksessa asetetaan erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla vähennetään tuoteryhmän ympäristövaikutuksia.

Lue lisää täältä.

Asetukset ja harmonisoidut standardit