Kalastusverkot ja pyydykset

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmään kuuluvat esineet tai välineet, joita käytetään kalastuksessa tai vesiviljelyssä meren biologisten luonnonvarojen kohdentamiseen, vangitsemiseen tai kasvattamiseen tai joka kelluu meren pinnalla, ja tällaisten meren biologisten luonnonvarojen houkuttelemiseksi ja vangitsemiseksi tai kasvattamiseksi.

Tuoteryhmä on ehdolla uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.  Jos tuoteryhmä valitaan mukaan ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, niin tuoteryhmälle tehdään tarkempi taustaselvitys, jonka perusteella sille voidaan mahdollisesti tehdä tuoteryhmäkohtainen ekosuunnitteluasetus. Ekosuunnitteluasetuksessa asetetaan erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla vähennetään tuoteryhmän ympäristövaikutuksia.

Lue lisää täältä.

Asetukset ja harmonisoidut standardit