Rauta ja teräs

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmä on ehdolla uuteen ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.  Jos tuoteryhmä valitaan mukaan ekosuunnittelun työsuunnitelmaan, niin tuoteryhmälle tehdään tarkempi taustaselvitys, jonka perusteella sille voidaan mahdollisesti tehdä tuoteryhmäkohtainen ekosuunnitteluasetus. Ekosuunnitteluasetuksessa asetetaan erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla vähennetään tuoteryhmän ympäristövaikutuksia. Lue uuden ekosuunnittelun työsuunnitelman valmistelusta lisää täältä.

Komissio on aloittanut valmistelemaan taustaselvitystä tuoteryhmälle. Taustaselvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa mahdollisen tulevan ekosuunnitteluasetuksen valmistelun tueksi. Komission nettisivuilla voi rekisteröityä, jolloin saa tiedon selvityksen etenemisestä sekä kutsut mahdollisiin kokouksiin.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmälle ei ole ekosuunnitteluasetusta.