Kommenttipyyntö ilmanvaihtokoneita koskevan ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksen uusimisesta

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) sekä energiamerkintäasetuksen (2017/1369/EU) ilmanvaihtokoneita koskevasta toimeenpanosäädös- sekä energiamerkintäasetusluonnoksesta. Toimeenpanosäädös korvaisi nykyisen ilmanvaihtokoneiden ekosuunnittelua koskevan komission asetuksen No 1257/2014 sekä energiamerkintäasetus energiamerkintäasetuksen No 1254/2014. Konsultaatiofoorumin kokous (Ecodesign Consultation Forum) pidetään 30.3.2021 ja jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 30.4.2021 asti.

Ehdotukset saa kommentoitavaksi Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäeltä. Kommentit pyydetään toimittamaan 23.3.2021 mennessä ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen . Säädöstekstiin liittyvät kommentit pyydetään tekemään englanniksi. Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.