Voimaanastuneita asetuksia

Seuraavat asetukset on julkaistu virallisessa lehdessä:

  • Ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (244/2009/EY) 1.9.2016 voimaantulevia vaatimuksia on viivästetty kahdella vuodella. Näin ollen ns vaihe 6 astuu voimaan vasta 1.9.2018. Kyseiset vaatimukset poistavat markkinoilta D-luokkaan kuuluvat halogeenilamput. Lisäksi komissio on tarkentanut asetukseen liittyviä määritelmiä muun muassa erikoislamppujen osalta. Asetuksen muutokset löytyvät asetuksesta 2015/1428/EY

Asetus astuu voimaan 20. päivänä asetuksen julkaisemisen jälkeen. Asetukset ovat voimaantulonsa jälkeen voimassa olevaa lainsäädäntöä jäsenmaissa eikä niitä erikseen implementoida kansalliseen lainsäädäntöön.Tuotekohtaisten vaatimusten voimaantulo on määritelty erikseen kussakin asetuksessa.

Asetusten markkinavalvonnasta vastaa TUKES. Lisätietoja Seppo Niemi ja Teemu Hartikainen ()