Uunit kotitalouskäyttöön
ENER Lot 22


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Uuneja koskee kaksi eri ekosuunnitteluasetusta. Toinen on lepovirta-asetus, joka koskee vain sähköuuneihin, ja toinen koskee uunien muita ekologisia vaatimuksia.

Uunilla tarkoitetaan kotitalouksien sähkö- ja kaasu-uuneja (myös liesiin integroituja uuneja) myös silloin, kun niitä käytetään muissa kuin kotitaloustarkoituksissa. Vaatimukset eivät koske mikroaaltouuneja, pieniä, siirrettäviä tai varaavia uuneja, ulkona käytettäviä ruuanvalmistuslaitteita tai grillejä eikä uuneja, joiden ensisijainen lämmitysmuoto on höyry. Vaatimukset eivät myöskään koske laitteita, jotka käyttävät jotain muuta energialähdettä kuin sähköä tai kaasua tai jotka on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan propaanilla tai butaanilla.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 • Liitteen II kohdassa 4 kerrotaan, mitkä tiedot teknisiin asiakirjoihin on toimitettava. Voimaantulo 7. tammikuuta 2010
 • Tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä kotitalouksien uunien valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava seuraavat tuotetiedot (voimaantulo 20. helmikuuta 2015):
  • käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin
  • kuluttajien kannalta oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin kokonaisympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi
 • Teknisessä dokumentaatiossa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevien internetsivustojen ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa on oltava tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta, sekä lopulliseen purkamiseen tarvittavat tiedot, erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta. Voimaantulo 20. helmikuuta 2015
 • Tuotetietovaatimustaulukko määritetään liitteessä I kohdassa 2.1.

Erityiset vaatimukset

 • Laitteissa tulee olla pois päältä -toiminto, jossa tilassa tehonkulutus ei saa ylittää 1,00 wattia. Jos valmiustilassa on näyttötoiminto, saa tehoa kulua 2,00 wattia. Voimaantulo 7. tammikuuta 2010
 • Pois päältä -tilan tehonkulutus ei saa ylittää 0,50 wattia. Jos valmiustilassa on näyttötoiminto, saa tehoa kulua 1,00 wattia. Lisäksi laitteessa tulee olla tehonhallintatoiminto, joka siirtää laitteen lyhyimmän mahdollisen ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan. Voimaantulo 7. tammikuuta 2013

Energiatehokkuusindeksin rajat

Kotitalouksien uunien (myös liesiin integroitujen uunien) pesien on noudatettava suurimman energiatehokkuusindeksin rajoja taulukon mukaisesti.

Voimaantulo  Energiatehokkuus (EEIcavity)
20.02.15 EEIcavity < 146
20.02.16 EEIcavity < 121
20.02.19 EEIcavity < 96
monipesäiset uunit: väh. 1 pesä EEIcavity < 96, muut pesät väh. EEIcavity < 121

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.1.2015 alkaen kaikissa kotitalouksien uuneissa on yksi tai useampi energiamerkki, joka sisältää tiedot kustakin uunin pesästä. Sähköuuneille ja kaasu-uuneille on omat energiamerkit asetuksen 65/2014 mukaisesti.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015:

 • Saataville asetetaan liitteen IV kohdan A mukainen tuoteseloste. Sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisen kotitalouksien uunin mallin kustakin pesästä.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteen V kohdassa A määritelty tekninen asiakirja-aineisto.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen II ja energiatehokkuusluokka liitteen I mukaisesti.
 • Mainontaan ja markkinointiin ei ole tällä hetkellä erillisiä määräyksiä.
 • Kukin kotitalouksien sähkö- ja kaasu-uuni on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen.
 • Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisen kotitalouksien uunin mallin kustakin pesästä.

Voimaantulo 1. huhtikuuta 2015:

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Vaatimukset jälleenmyyjille

Sähköuunien energiamerkinnöistä on voimassa kansallinen energiamerkintäsäädös.

1.1.2015 alkaen kaikissa kotitalouksien uuneissa on yksi tai useampi energiamerkki, joka sisältää tiedot kustakin uunin pesästä. Sähköuuneille ja kaasu-uuneille on omat energiamerkit.

Energiamerkin sijoittaminen

Voimaantulo 1.1.2015 alkaen:

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien sähköuuneissa on uunin luukussa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.
 • Laitteissa, joissa on useita uuneja, jokaisella uunilla on oltava oma merkki.
 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien uuneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki. Laitteissa, joissa on useita uuninpesiä, on jokaiselle pesälle oma merkki.

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energialähde
 • energiatehokkuusluokka
 • energiankulutus kuumennustavoissa (ylä-alalämpö ja/tai kiertoilma)
 • pesän käyttötilavuus
 • pesän lämmitystoimintojen kypsennysjaksokohtainen energiakulutus
 • koko määritettynä seuraavasti:
  • pieni: 12 l ≤ tilavuus < 35 l
  • keskikokoinen: 35 l ≤ tilavuus < 65 l
  • suuri: 65 l ≤ tilavuus
 • käyntiääni (haluttaessa)
 • ympäristömerkki, jos mallille on myönnetty Euroopan unionin ympäristömerkki

Verkkokauppa

 • Kun sähköuunia, mukaan lukien keittiökokonaisuuksien kalusteuuneja, tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai osamaksukaupalla hankittavaksi verkkokaupassa, jossa kuluttajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää kodinkonetta, laitteesta on ilmoitettava seuraavat tiedot asetuksen mukaisesti mainitussa järjestyksessä
  • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  • mallin tunnus
  • energiatehokkuusluokka
  • energiankulutus
  • käyttötilavuus
  • koko
  • haluttaessa ääni
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä 2 määritellyssä muodossa ja ne on sisällytettävä edellä olevaan luetteloon tuoteselostetta varten määritellyssä järjestyksessä.
 • Uunin hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Monipesäisten uunien osalta merkin on oltava näkyvillä jokaisesta uunin pesästä. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.4.2015 alkaen (voi soveltaa jo 1.1.2015 alkaen)
 • Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.4.2015 alkaen (voi soveltaa jo 1.1.2015 alkaen)

Postimyynti tms. etäkauppa

 • Kun sähköuunia, mukaan lukien keittiökokonaisuuksien kalusteuuneja, tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai osamaksukaupalla hankittavaksi postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä tai muulla tavalla, jossa kuluttajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää kodinkonetta, laitteesta on ilmoitettava seuraavat tiedot asetuksen mukaisesti mainitussa järjestyksessä
  • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  • mallin tunnus
  • energiatehokkuusluokka
  • energiankulutus
  • käyttötilavuus
  • koko
  • haluttaessa ääni
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä 2 määritellyssä muodossa ja ne on sisällytettävä edellä olevaan luetteloon tuoteselostetta varten määritellyssä järjestyksessä.
 • Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien uuneja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä (voimaantulo 1.4.2015 alkaen, voi soveltaa jo 1.1.2015 alkaen)
  • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  • tavarantoimittajan mallitunniste
  • kunkin pesän energiatehokkuusluokka
  • kunkin pesän kypsennysjaksokohtainen energiankulutus
  • pesien lukumäärä; kunkin pesän lämpölähteet; kunkin pesän tilavuus
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit (voimaantulo 1.4.2015 alkaen)

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuden kannalta markkinoiden parhaiten suoriutuvien kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien viitearvot on määritetty asetuksen 66/2015 liitteessä IV:

Kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien viitearvot
Kotitalouksien uunit Sähkö EEIcavity = 70,7
Kaasu EEIcavity = 75,4
Kotitalouksien keittotasot Sähkö ECelectric cooking = 169,3
Kaasu EEgas burner = 63,5 %
Kotitalouksien liesituulettimet Ilmavirta FDEhood = 22
Melu 51 dB ilmavirralla 550 m3/h; 57 dB ilmavirralla 750 m3/h

Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmiustilan, pois päältä -tilan ja verkkovalmiustilan tehonkulutuksen parhaat markkinoilla olevat viitearvot on määritetty asetuksen 1275/2008 liitteessä IV:

 • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2004/108/EY mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista.
 • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
 • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (esim. kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon.
 • Verkkovalmiustila – HiNA-laitteet: 3 wattia; muut kuin HiNA-laitteet: 1 watti tai vähemmän