Uunit ja liedet kotitalouskäyttöön


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat kotitalouksissa käytettävät uunit, myös liesiin integroidut uunit. Nämä tuotteet kuuluvat tuoteryhmään myös silloin, kun niitä myydään muuta kuin kotitaloustarkoitusta varten.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu laitteet, joissa käytetään muuta energianlähdettä kuin sähköä tai kaasua, mikroaaltouunit, pienet uunit, siirrettävät uunit, varaavat uunit, tai uunit, joiden ensisijainen lämmitysmuoto on höyry. Ryhmästä luetaan pois myös keittotasojen peitetyt kaasupolttimet, ulkona käytettävät ruuanvalmistuslaitteet, grillit sekä laitteet, jotka on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan kolmannen kaasuryhmän kaasuilla (propaani ja butaani).
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • Sähköuuneja koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos sähköuuni on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.
 • Tuoteryhmän asetusten uudelleentarkastelu on meneillään. Lue lisää täältä.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 20.2.2015:

 • Tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä valmistajien, niiden edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla tulee antaa vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin, kuluttajille oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin ympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi sekä tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta sekä lopulliseen purkamiseen. Tiedot on tärkeää antaa erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta. Tiedot voidaan esittää liitteen I taulukon 4 muodossa.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen II mukaisesti.
 • Uunien pesien suurimpien energiatehokkuuksien tulee noudattaa seuraavia rajoja:
Voimaantulo Suurin energiatehokkuus
20.2.2016 alkaen EEIcavity < 121
20.2.2019 alkaen EEIcavity < 96 vähintään yhdelle pesälle; muille pesille EEIcavity < 121

Energiamerkintä­vaatimukset

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2015:

Voimaantulo Energia­tehokkuus­luokka vähintään Energia­tehokkuus­indeksi korkeintaan
20.2.2016 alkaen B EEIcavity < 121
20.2.2019 alkaen A EEIcavity < 96 vähintään yhdelle pesälle; muille pesille EEIcavity < 121
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteessä IV olevan kohdan A mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Yksi tai useampi painettu merkki tulee olla jokaisen laitteen mukana ja yksi tai useampi sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkit tulee esittää jokaisesta uunin pesästä ja niiden tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III kohtien mukaisia seuraavasti:

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2015:

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa uunissa on laitteen ulkopinnan etu- tai yläpinnassa tai sen välittömässä läheisyydessä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka voidaan tunnistaa malliin kuuluvaksi lukematta merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa. Merkin tulee olla liitteen III kohdan 1 mukainen ja se tulee olla toimitettu uunin jokaiselle pesälle. Merkeissä olevien energiatehokkuusluokkien on oltava vähintään seuraavia:

Voimaantulo Energia­tehokkuus­luokka vähintään Energia­tehokkuus­indeksi korkeintaan
20.2.2016 alkaen B EEIcavity < 121
20.2.2019 alkaen A EEIcavity < 96 vähintään yhdelle pesälle; muille pesille EEIcavity < 121

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI osan A mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat kotitalouksien uuneille seuraavanlaiset:

 • sähköuunit: EEIcavity = 70,7
 • kaasu-uunit: EEIcavity = 75,4