Hällar för hushållsbruk
ENER Lot 22


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör elektriska hällar och/eller gashällar för hushållsbruk. Dessa produkter hör till produktgruppen även när de används för icke-hushållsändamål.
  • Till produktgruppen hör inte gasbrännare infällda i hällar och inte heller matlagningsanordningar för utomhusbruk, grillar eller apparatur avsedd att användas uteslutande med alkangas (propan och butan).
  • TProduktgruppen omfattas av ekodesignkrav. Elektriska hällar omfattas också av krav på elförbrukning i standby-läge och om produkterna är anslutna till elnätet också av krav på elförbrukning i standby-läge för nätanslutna apparater. Dessa krav beskrivs inte på denna produktsida, utan de måste kontrolleras separat.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()