Kuumavesisäiliöt


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään kuuluvat tilavuudeltaan enintään 2000 litran astiat, joita käytetään kuuman veden varastointiin veden ja/tai sisätilojen lämmitystä varten ja joissa ei ole muita lämmönkehittimiä kuin mahdollisesti yksi tai useampi upotettu lisälämmitin.
 • Tuoteryhmään eivät lukeudu vedenlämmittimet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Lisäksi enintään 500 litran kuumavesisäiliöille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuoteryhmän uutisia

Ei uutisia

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 26.9.2015:

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla sekä teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:

 • tiedot sen mallin (niiden mallien), mukaan lukien vastaavat mallit, yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat
 • säiliön tilavuus litroina ja seisontahäviö watteina pyöristettyinä yhteen desimaaliin
 • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon kuumavesisäiliötä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
 • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot

Voimaantulo 26.9.2017:

Kuumavesisäiliöiden seisontahäviö S ei saa ylittää seuraavaa rajaa:

16,66 + 8,33 · V0,4 wattia, jossa V on tilavuus litroina. Energiatehokkuusluokan tulee siis olla vähintään C.

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 500 litran kuumavesisäiliöitä. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26.9.2015:

 • Liitteessä IV olevan 2 kohdan mukainen tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen kuumavesisäiliön mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V kohdan 2 mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti. Energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään C.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen kuumavesisäiliön mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkeissä on esitettävä liitteen II kohdan 2 mukaiset energiatehokkuusluokat.

Voimaantulo 26.9.2017:

 • Liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen kuumavesisäiliön mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Kuumavesisäiliöiden tulee olla vähintään energiatehokkuusluokkaa C.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 500 litran kuumavesisäiliöitä. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Voimaantulo 26.9.2015:

Kuumavesisäiliöiden energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään C.

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa kuumavesisäiliössä on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteessä III olevien kohtien mukainen seuraavasti:

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tavarantoimittajan toimittamat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

 • mallin energiatehokkuusluokka
 • seisontahäviö watteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
 • säiliön tilavuus litroina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava kyseisen mallin energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Ohjeistus asetusten tulkintaan ja muut ohjeet

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvo kuumavesisäiliöiden seisontahäviölle on 5 + 4,16 V0,4 wattia, joka vastaa energiatehokkuusluokkaa A.