Kuumavesisäiliöt
Lot 2


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Kuumavesisäiliöllä tarkoitetaan enintään 2000 litran astiaa, jota käytetään kuuman veden varastointiin veden ja/tai sisätilojen lämmitystä varten, mukaan lukien mahdolliset lisäaineet, ja jota ei ole varustettu muulla lämmönkehittimellä kuin mahdollisesti yhdellä tai useammalla upotetulla lisälämmittimellä. Energiamerkintävaatimus koskee kuitenkin vain enintään 500 litran kuumavesisäiliöitä.

 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

 • tiedot sen mallin (niiden mallien), mukaan lukien vastaavat mallit, yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat
 • liitteessä III olevassa 7 kohdassa yksilöityjen teknisten parametrien mittaustulokset
 • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon kuumavesisäiliötä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
 • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot

Erityiset vaatimukset

Kuumavesisäiliöiden seisontahäviö S ei saa ylittää seuraavaa rajaa: 16,66 + 8,33 ·  V0,4 wattia  (V= tilavuus litroina). Energiatehokkuusluokan tulee siis olla vähintään C. Voimaantulo 26. syyskuuta 2017

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Tavarantoimittaja on vastuussa seuraavista asioista (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

 • Kuumavesisäiliöiden energiamerkintä otetaan käyttöön 26.9.2015. Energiamerkintävaatimus koskee kuitenkin vain enintään 500 litran kuumavesisäiliöitä.
 • Tuotteen mukana toimitetaan liitteessä IV kohdan 2 mukainen tuoteseloste. Sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kuumavesisäilömallista.
 • Liitteessä V olevassa 2 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmät liitteeessä VII ja VIII esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Kunkin kuumavesisäiliön mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 2 kohdan mukaiset energiatehokkuusluokat.
 • Sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen ja jossa esitetään vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 

Vaatimukset jälleenmyyjille

Kuumavesisäiliöllä tarkoitetaan enintään 2000 litran astiaa, jota käytetään kuuman veden varastointiin veden ja/tai sisätilojen lämmitystä varten, mukaan lukien mahdolliset lisäaineet, ja jota ole varustettu muulla lämmönkehittimellä kuin mahdollisesti yhdellä tai useammalla upotetulla lisälämmittimellä. Katso merkintä täältä.

 • Uusi energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintä koskee  vain enintään 500 litran kuumavesisäiliöitä. Voimaantulo 26.9.2015 alkaen
 • Merkintä muuttuu siten, että energiatehokkuusluokat ovat A+ – F. Energiatehokkuusluokan pitää olla vähintään C. Voimaantulo 26.9.2017 alkaen

Energiamerkin sijoittaminen

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa kuumavesisäiliöissä on ulkopinnalla etuosassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki. Voimaantulo 26.9.2015 alkaen

Merkin tiedot (voimaantulo 26.9.2015 alkaen)

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • vedenvaraustoiminto
 • energiatehokkuusluokka
 • seisontahäviö
 • säiliön tilavuus

Verkkokauppa (voimaantulo 26.9.2015 alkaen)

Postimyynti tms. etäkauppa (voimaantulo 26.9.2015 alkaen)

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kuumavesisäiliöitä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • energiatehokkuusluokka
 • seisontahäviö
 • säiliön tilavuus

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit (voimaantulo 26.9.2015 alkaen)

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden vedenlämmityksen energiatehokkuuden, äänitehotason, seisontahäviön ja typen oksidien päästöjen kannalta parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 814/2013 liitteessä VI

1. Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuuden viitearvot:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %

2. Äänitehotason (lwa) viitearvo ulkona lämpöpumppuvedenlämmittimille, joiden

a) nimellislämpöteho ≤ 6 kW: 39 dB;
b) nimellislämpöteho > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB;
c) nimellislämpöteho > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB;
d) nimellislämpöteho > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB.

3. Kuumavesisäiliöiden, joiden säiliön tilavuus on v litroina ilmaistuna, seisontahäviön viitearvo:

5 þ 4,16 V0,4 wattia

4. Kaasumaisia polttoaineita käyttävien tavanomaisten vedenlämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvot typpidioksidina ilmaistuna:

35 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona.

Edellä 1, 2 ja 4 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa vedenlämmittimessä.