Ackumulatortankar
Lot 2


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till denna produktgrupp hör kärl med en volym på högst 2 000 liter som används för lagring av varmvatten för vatten- och/eller rumsuppvärmningsändamål och som inte är utrustade med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.
  • Till produktgruppen hör inte varmvattenberedare.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav. Dessutom omfattas ackumulatortankar med en volym på högst 500 liter av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()