Varmvattenberedare
Lot 2


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till denna produktgrupp hör varmvattenberedare med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 400 kilowatt samt paket av varmvattenberedare på högst 400 kilowatt och solvärmeutrustning.
  • Till produktgruppen hör inte varmvattenberedare som konstruerats för att huvudsakligen drivas med biobränslen eller fasta bränslen och inte heller ackumulatortankar. I produktgruppen ingår inte heller varmvattenberedare som omfattas av industriutsläppsdirektivet 2010/75/EUpannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av både rum och vatten, varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel, varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde enligt tabell 1 i bilaga III i ekodesignförordningen eller värmegeneratorer och höljen till varmvattenberedare som utrustas med värmegeneratorer vilka har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen till varmvattenberedare.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav. Dessutom omfattas varmvattenberedare med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kilowatt samt paket av varmvattenberedare på högst 70 kilowatt med solvärmeutrustning av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()