Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()