Jätevesipumput


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat jäteveden pumppaamiseen tarkoitetut pumput.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu puhtaan veden pumppaamiseen tarkoitetut pumput, kiertovesipumput eivätkä suuremmat vesipumput tai vesipumput, jotka on tarkoitettu altaita, akvaarioita tai suihkulähteitä varten.
  • Tuoteryhmälle on alustavasti tulossa ekosuunnitteluvaatimuksia.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot