Pumppuja koskeva selvitystyö käynnissä

Komissio on aloittanut vesipumppuja (lot 11) koskevan asetuksen 547/2012 uudelleenkatselmointiin tähtäävän selvitystyön. Selvitystyöhön on yhdistetty myös jätevesipumppujen (lot 28) ja jo säädeltyjä vesipumppuja suurempien vesipumppujen (lot 29) säätelytarpeen selvittely. Lot 28 ja Lot 29 pumpuille on valmisteltu omat esiselvitykset. Tavoitteena on yhdistää näitä pumppuja koskeva säätely ja jo voimassa olevan sääntelyn uudelleenkatselmointi. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuonna 2017 ja ensimmäinen sidosryhmätapaaminen järjestetään helmikuussa 2016.

Selvitystä varten on avattu omat sivut, joissa voi rekisteröityä sidosryhmäjäseneksi. Rekisteröitymällä saa tiedon uusista dokumenteista sekä kutsut sidosryhmätapaamisiin.

Pumppuja koskevasta asetusvalmsitelusta vastaa kansallisesti Ympäristöministeriö. Lisätietoja antaa Pekka Kalliomäki ()